ฮือฮา! ประมูลทุเรียนนนท์ แพงที่สุดในโลก รวมทั้งงาน ทะลุ 2 ล้านกว่าบาท

dav

 

วันที่ 10 มิ.ย. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.นนทบุรี เป็นประธานในการประมูลทุเรียนนนท์ ที่มีราคาแพงที่สุดในโลก หารายได้มอบเป็นการกุศล โดยมีนักธุรกิจทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมในการประมูล “ทุเรียนนนท์” เป็นจำนวนมาก ซึ่งการประมูลทุเรียนนนท์ในครั้งนี้มีทุเรียนจากสวนในจังหวัดนนทบุรีเข้าประมูลจำนวน 9 ลูก เป็นทีเรียนหมอนทองจำนวน 6 ลูก ทุเรียนก้านยาว จำนวน 3 ลูก ท่ามกลางความสนใจของประชาชนที่มาดูการประมูลทุเรียนนนท์จำนวนมาก

สำหรับลูกที่ 1 ทุเรียนนนทบุรี พันธุ์หมอนทอง ผู้ประมูลได้ในราคา 200,000 บาท ได้แก่ คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เงินรายได้มอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ลูกที่ 2 ทุเรียนนนทบุรี พันธุ์หมอนทอง ผู้ประมูลได้ในราคา 200,000 บาท ได้แก่ คุณสมพงษ์ พิศาลกิจวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านบางเขน จำกัด เงินรายได้มอบให้กับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง

ลูกที่ 3 ทุเรียนนนทบุรี พันธุ์หมอนทอง ผู้ประมูลได้ในราคา 210,000 บาท ได้แก่ คุณสุริยัน บุญญมโนนุกูล ประธานกรรมการ บริษัท เฟิร์สท ไดรฟ์ จำกัด เงินรายได้มอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

ลูกที่ 4 ทุเรียนนนทบุรี พันธุ์หมอนทอง ผู้ประมูลได้ในราคา 200,000 บาท ได้แก่ คุณจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เงินรายได้มอบให้กับศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

ลูกที่ 5 ทุเรียนนนทบุรี พันธุ์หมอนทอง ผู้ประมูลได้ในราคา 220,000 บาท ได้แก่ คุณเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรีเงินรายได้มอบให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี

ลูกที่ 6 ทุเรียนนนทบุรี พันธุ์หมอนทอง ผู้ประมูลได้ในราคา 220,000 บาท ได้แก่ คุณลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์ บริษัท ซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เครื่องเสียงซูเร็ค) คุณรุ่งธิดา เจริญสินทวีคูณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ และคุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ โรงแรมริชมอนด์ เงินรายได้มอบให้กับสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ)

ลูกที่ 7 ทุเรียนนนทบุรี พันธุ์ก้านยาว ผู้ประมูลได้ในราคา 250,000 บาท ได้แก่ คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณผกามาศ เอื้อชูยศ บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (สตาร์แอร์) เงินรายได้มอบให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.นนทบุรี

ลูกที่ 8 ทุเรียนนนทบุรี พันธุ์ก้านยาว ผู้ประมูลได้ในราคา 250,000 บาท ได้แก่ คุณเลิศมงคล วราเวณุชย์ อุปนายกและเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เงินรายได้มอบให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย)

และลูกที่ 9 ทุเรียนนนทบุรี พันธุ์ก้านยาว ผู้ประมูลได้ในราคา 300,000 บาท ได้แก่ คุณสมพงษ์ พิศาลกิจวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านบางเขน เงินรายได้มอบให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง)

รวมเป็นเงินทั้งหมด 2,050,000 บาท

นายนิสิต กล่าวว่า ซึ่งการประมูลทุเรียนนนทบุรีในครั้งนี้ จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับชาวสวนและรักษาพันธุกรรมทุเรียนนนทบุรีไว้ให้เป็นมรดกและเป็นวัฒนธรรมของชาวนนทบุรีต่อไปในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้มีพื้นที่สีเขียวที่จะเป็นเสมือนปอดให้กับจังหวัดนนทบุรี ทำให้จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัย และยังเป็นการธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียง คุณภาพ และราคา ของทุเรียนนนทบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและคงอยู่สืบต่อไป ทั้งนี้ จะเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีความแข็งแกร่ง และตอบสนองตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศผลไม้ของโลก และที่สำคัญสร้างการมีส่วนร่วมดูแลสังคมตามแนวทางประชารัฐ สร้างความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน และช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคมต่อไป