มีแววรุ่ง! ผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก”ฉี่มนุษย์” นักวิจัยเผยฉี่ปนเปื้อนแอลกอฮอล์ให้พลังงานดีมาก

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย เวสต์ ออฟ อิงแลนด์ ในเมืองบริสตอล ประเทศอังกฤษ ได้พัฒนาหาหนทางที่จะเปลี่ยนปัสสาวะของมนุษย์ที่ถูกขับถ่ายออกมาให้แปรสภาพเป็นพลังงานที่ใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเบื้องต้น ทดสอบเฉพาะปัสสาวะในทางเคมี ซึ่งมุ่งหวังที่จะสกัดให้เป็นพลังงานใช้กับรถยนต์ได้ในอนาคตด้วย
โดยทีมนักวิจัยจากบริสตอลได้ลองใช้ระบบการสกัดจุลินทรีย์จากเซลล์ในปัสสาวะมาสกัดเชื้อเพลิงเพื่อสร้างพลังงานที่คล้ายการใช้ระบบอินทรีย์สาร ซึ่งขณะนี้ยังสกัดในส่วนที่อาจจะนำมาทำเป็นพลังงานได้ไม่มากนัก แต่เห็นผลว่าสามารถทำได้บ้าง
ทั้งนี้มีการทดสอบภาคสนามโดยทีมนักวิจัยได้เก็บปัสสาวะจากทั้งในบริเวณมหาวิทยาลัย และไปถึงเทศกาลดนตรีดัง แกลสตันบิวรี่ที่มีผู้คนจำนวนมาก เพื่อทำการเก็บปัสสาวะเพศชายจำนวนมาก ซึ่งเมื่อนำปัสสาวะจำนวนมากขนาดที่่ว่ามาไปทดสอบสามารถสร้างพลังงานในระดับไฟแอลอีดีในร้านหนึ่งร้าน
นักวิจัยระบุว่า การเก็บปัสสาวะจำนวนมากที่ผ่านมาเพื่อแปรสภาพให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั้นด้วยจำนวนดังกล่าวสามารถให้พลังงานในการชาร์จสมาร์ทโฟน และอาจมีประโยชน์ในพื้นที่ทุรกันดารหรือขาดแคลนด้านสาธารณูปโภค แม้การศึกษาวิจัยจะเพิ่งเริ่มและยังต้องมีการทดลองอีกระยะให้แน่ใจว่าสามารถจะสร้างพลังงานต่อเนื่องได้ โดยนักวิจัยยังกล่าวติดตลกว่า ปัสสาวะที่เก็บมาจากงานเทศกาลดนตรีแกลสตันบิวรี่นั้น ส่วนหนึ่งจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ด้วย ซึ่งผลทดสอบปัสสาวะที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์นั้นสามารถแปลงเป็นพลังงานได้ดีมาก
เทคโนโลยีนี้ได้รับการตกปากรับคำเบื้องต้นว่า มูลนิธิบิลล์ เกตส์ สนใจที่จะให้การสนับสนุนในการพัฒนาต่อไปในการนำปัสสาวะของมนุษย์มาช่วยในการผลิตพลังงานให้ในค่ายผู้ลี้ภัย และประเทศด้อยพัฒนา