มทร.ศรีวิชัย ผุด ‘บอลบีบมือเพื่อสุขภาพจากยางพารา’ ฟื้นฟูอาการกล้ามเนื้อมืออ่อนแรง

นายอนุชิต วิเชียรชม สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เปิดเผยว่า มีแนวคิดสร้างสรรค์ ผลิตบอลบีบมือเพื่อสุขภาพจากยางพาราสีสันสวยงาม และมีกลิ่นหอมที่หลากหลายกลิ่น ทำให้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อใช้งาน และมีราคาต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่ายางสังเคราะห์ ทั้งนี้ มือ และนิ้วมือ เป็นอวัยวะที่สำคัญของมนุษย์ที่ใช้ในการหยิบจับ ทำงาน และใช้ในการสื่อสาร การใช้มือในลักษณะท่าทางเดียว เช่น การควบคุมเม้าส์คอมพิวเตอร์ การกดโทรศัพท์ ฯลฯ เป็นเวลานานๆ จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าของมือได้ ซึ่งอาการอาจจะรุนแรงถึงขั้นทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับมือ และนิ้วมือได้แก่ อาการนิ้วล็อค กล้ามเนื้อมือ ข้อมืออักเสบ อาจจะส่งผลต่อการทำงานที่ต้องใช้มือในระยะยาวได้ อีกทั้ง ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาตามมา บอลบีบมือเพื่อสุขภาพจึงเป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อมือ เพื่อคลายกล้ามเนื้อ ส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือด และเส้นประสาทส่วนปลาย ป้องกันการเกิดอาการนิ้วล็อค และสามารถส่งผลต่อการลดความเครียดจากการทำงานได้อีกด้วย

“บอลบีบมือที่มีจำหน่ายในท้องตลาดนั้น ส่วนใหญ่จะผลิตจากวัสดุพอลิเมอร์สังเคราะห์ ซึ่งบางประเภทมีความแข็งแรงต่ำ ฉีกขาดง่าย และราคาแพง การนำยางพารามาพัฒนาเป็นบอลบีบมือเพื่อสุขภาพ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม และความสนใจจากประชาชนทั่วไปในทุกระดับ เนื่องจากมีกระบวนการประดิษฐ์ที่ไม่ยุ่งยาก และสามารถใช้น้ำยางจากสวนยางพาราเป็นวัตถุดิบได้ โดยบอลบีบมือที่ผลิตออกมาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องวัสดุยืดหยุ่นแก่นักเรียน เป็นอุปกรณ์ในการเล่นเกมส์ หรือกิจกรรมสันทนาการต่างๆ รวมทั้ง นำไปใช้เป็นอุปกรณ์ในการบริหารมือของคนในวัยทำงาน ทั้งในแง่ของการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค และการฟื้นฟูสมรรถนะของผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อมืออ่อนแรง โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถขยับตัวได้” นายอนุชิต กล่าว

นายอนุชิตกล่าวอีกว่า คุณสมบัติพิเศษบอลบีบมือเพื่อสุขภาพจากยางพารา มีความยืดหยุ่นสูง ให้ผิวสัมผัสที่นุ่ม และกระชับมือ ทนทานต่อแรงบีบซ้ำได้ คืนตัวได้ดีหลังการบีบอัด ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ใช้งานง่าย และใช้ได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ มีสีสันสวยงาม และมีกลิ่นหอมหลากหลายกลิ่น ทำให้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อใช้งาน และมีราคาต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่ายางสังเคราะห์อีกด้วย อีกทั้ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้ง่าย ใช้วัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราอีกทางหนึ่ง โดยนำไปใช้งานได้จริง และมีประโยชน์หลากหลาย ทั้งในแง่ของการใช้เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ และเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัย ทั้งเด็ก คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยพักฟื้น ฟื้นฟูสมรรถนะกล้ามเนื้อมือ ที่ผ่านมาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ได้พัฒนาบอลบีบมือเพื่อสุขภาพจากยางพารามาอย่างต่อเนื่อง และได้แจกจ่ายแก่บุคลากร บุคลทั่วไป และผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพหรือทำการกายภาพบำบัดโดยตรง ตลอดจนหน่วยงานด้านสาธารณสุขต่างๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งควาย ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ และกำลังดำเนินการผลิตเพื่อส่งมอบให้แก่สถานีกาชาดสิรินธรที่ 12 อ.ทุ่งสง เพื่อนำไปใช้เป็นบอลบีบมือในการรับบริจาคเลือดอีกด้วย สอบถามโทร 08-2270-4367 e-mail: [email protected]