ไอเดียบรรเจิดประดิษฐ์ “พานไหว้ครูบิงซู” เหมือนจนครูเห็นแล้วอาจจะหิว

งานไห้วครูเป็นการจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เด็กๆ ทุ่มเทให้กับวันไหว้ครูคือ พานดอกไม้ ซึ่งตั้งแต่อดีตก็จะเป็นพานแบบดอกไม้ปักอย่างสวยงาม แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ก็มีการปรับเปลี่ยนพานให้สวยงามเข้ากับยุคสมัยซึ่งแต่ละปีก็จะมีพานแบบครีเอตมาให้ได้ชม ซึ่งพบว่ามีการแชร์ภาพจากสมาชิกเฟซบุ๊ก วิไลวรรณ แจ่มพุ่ม เป็นพานที่เห็นแล้วครูอาจจะหิวได้ เพราะเป็นพานบิงซู

โดยสมาชิกเฟซบุ๊ก “วิไลวรรณ แจ่มพุ่ม” เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ ว่า อยู่โรงเรียนปัญญาวรคุณ ชั้น ม.5/5 โดยคิดพานนี้ร่วมกับเพื่อนๆ เริ่มจากที่โรงเรียนไม่ให้ใช้ของสดเพราะมีราคาแพงตอนช่วงไหว้ครู จึงให้นำของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นพานไหว้ครูแทน เพื่อน ซึ่งเพื่อนๆ คิดร่วมกันออกมาเป็นพานบิงซู โดยทำจาก โฟม สำลี กาว สีอะคริลิก ดินน้ำมัน ไมจิ้มฟัน ดอกเข็มหญ้าแพรกดอกมะเขือ ธูปเทียน

\น.ส.วิไลวรรณแ แจ่มพุ่ม น.ส.ทิพวัลย์ ริดงามพริ้ง น.ส.อคิราภ์ กล่อมเกลี้ยง น.ส.ชนัดดา เมืองเจริญ น.ส.สาธิตา ศรีเอี่ยมกุล น.ส. ธิติพร บุญลพ

น.ส.วิไลวรรณแ แจ่มพุ่ม
น.ส.ทิพวัลย์ ริดงามพริ้ง
น.ส.อคิราภ์ กล่อมเกลี้ยง
น.ส.ชนัดดา เมืองเจริญ
น.ส.สาธิตา ศรีเอี่ยมกุล
น.ส. ธิติพร บุญลพ