อยุธยาพบนาจมน้ำฝนแล้ว 9 อำเภอ ล่าสุดประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้ว 3 อำเภอ

วันที่ 7 มิถุนายน 60 นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า พื้นที่แปลงข้าวนาปรัง ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องทุกวัน จนน้ำฝนท่วมขัง ทำให้ต้นข้าวได้รับความเสียหายรวม 9 อำเภอแล้ว ได้แก่อำเภอบางซ้าย เสนา บางบาล ผักไห่ บางไทร บางปะอิน ลาดบัวหลวง มหาราช และบ้านแพรก ในครั้งแรกมี แปลงนาจมน้ำกว่า 120,000 แสนไร่ และมีการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการจมน้ำไปเกือบ 1 แสนไร่

คงเหลืออีกกว่า 30,000 ไร่ ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก และจากการพิจารณาอย่างละเอียด รวมถึงเอกสารครบ จึงประกาศให้พื้นที่ 3 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพราะน้ำฝนท่วมนาข้าว ประกอบด้วย อำเภอบางซ้าย บ้านแพรก และบางไทร ส่วนที่เหลืออีก 6 อำเภอ ให้เร่งสำรวจอย่างเป็นทางการ และเสนอความเสียหาย เพื่อพิจารณาประกาศเพิ่มต่อไป

ทั้งนี้เสนอให้เขื่อนเจ้าพระยา ลดการปล่อยระบายน้ำลงท้ายเขื่อน ให้น้อยกว่า 550 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำ ต่ำกว่าระดับน้ำปากคลอง เพื่อให้เปิดประตูน้ำ ให้น้ำในทุ่งนา ไหลลงแม่น้ำอย่างรวดเร็ว แต่ล่าสุดไม่สามารถทำได้ เพราะเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำจำนวนมาก และน้ำในแม่น้ำสูงกว่าคลองกลางทุ่ง นา จนต้องปิดประตูน้ำปากคลอง และสูบน้ำออกข้ามประตูน้ำแทน ทำให้ล่าช้าไม่ทันการ