ก.คลัง ทุ่มงบ 8หมื่นล้าน ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ระยะแรกช่วยค่าน้ำ-ไฟ-รถเมล์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้านัดหารือกับนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ขณะนี้มีข้อสรุประหว่างคณะทำงานร่วมระหว่างกรมบัญชีกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เกี่ยวกับมาตรการแล้ว คาดว่าใช้วงเงินรวม 8 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ สวัสดิการพื้นฐานเริ่มทันทีระยะแรก คือ ค่าน้ำ ค่าไฟ รถเมล์ รถไฟ มีงบประมาณดูแลตรงนี้ประมาณ 3 หมื่นล้านบาทเป็นงบที่เคยจัดสรรมาช่วยเหลือเกือบทุกปี ส่วนมาตรการอื่นๆ ใช้งบประมาณจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากวงเงิน 5 หมื่นล้านบาท เช่น เพิ่มเบี้ยยังชีพคนชราให้มากกว่า 600 บาท ช่วยเหลือคนมีรายได้น้อยไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อปี รวมถึงการอุดหนุนค่าก๊าซหุงต้ม การอุดหนุนค่าโดยสารรถไฟฟ้า และการอุดหนุนการซื้อปัจจัย4 มาตรการช่วยยกระดับการศึกษา แก้ไขหนี้นอกระบบ ช่วยในเรื่องที่อยู่อาศัย

“ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี นั้นจะเติมเงินให้จนถึง 3 หมื่นบาท และต้องดูแลในด้านอื่น เช่น จัดอบรม ฝึกอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนเหล่านี้ ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยล่าสุดมีคนมาลงทะเบียนรวม 14.1 ล้านคนคาดว่ากลุ่มคนมีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี จะมีประมาณ 4-5 ล้านราย”ปลัดกระทรวงการคลังกล่าว