เจ๋ง!! นักวิจัย มข.พบสารสกัด ‘ฟ้าทะลายโจร’ ฆ่าเซลล์มะเร็งปากมดลูก-ต้านไวรัสเริมได้

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะนักวิจัย และอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ประกอบด้วย รศ.ดร.ภญ.ฉันทนา อารมณ์ดี และ รศ.ดร.ภญ.วัชรี คุณกิตติ จากคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.พญ.แจ่มใส เพียรทอง และ รศ.ดร.พญ.ทิพยา เอกลักษณานันท์ จากคณะแพทยศาสตร์ ได้ค้นพบสรรพคุณอันโดดเด่นของฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีสารสำคัญที่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งปากมดลูก และต้านไวรัสเชื้อเริม โดยได้วิจัยปรับสูตรโครงสร้างสารสำคัญที่ได้ เพื่อเพิ่มสารสำคัญในฟ้าทะลายโจรที่มีสรรพคุณมากมาย ทั้งฤทธิ์ต้านไวรัส ต้านแบคทีเรีย และต้านการอักเสบ เมื่อนำสารสำคัญ “แอนโดรกราโฟลายด์” มาสังเคราะห์ต่อมีสารหนึ่งที่เรียกว่า “IPAD” พบว่าสารทั้งสองมีฤทธิ์ระดับโมเลกุลทำให้โปรตีนก่อมะเร็งลดลง ทำให้เซลล์มะเร็งปากมดลูกตาย และมีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสเชื้อเริม เนื่องจากสารดังกล่าวมีลักษณะสูตรโครงสร้างเป็นตัวจับกลุ่มเชื้อโรคเป้าหมายได้ดี ล่าสุดถูกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาในรูปแบบครีม ซึ่งยังคงสรรพคุณทางยาของสารสกัดทั้งสอง และสามารถปลดปล่อยตัวยาได้ผลดีที่สุด

รศ.ดร.พญ.แจ่มใส กล่าวว่า สรรพคุณของสารสกัดที่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งปากมดลูก และต้านไวรัสเชื้อเริมนั้น สารแอนโดรกราโฟลายด์ ที่แยกได้จากฟ้าทะลายโจร และสารอนุพันธ์ IPAD ซึ่งเป็นสารกึ่งสังเคราะห์ สารทั้งสองผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยการเพาะเลี้ยงเชื้อเชลล์มะเร็งปากมดลูก ผลการทดลองระดับโมเลกุล พบว่า สารทั้งสองทำให้โปรตีนก่อมะเร็งลดลงทำให้เซลล์มะเร็งปากมดลูกตาย ภายใน 48 ชั่วโมง โดยใช้ความเข้มข้นที่เหมาะสม นับเป็นกลไกหนึ่งที่ถูกค้นพบ และกำลังทดลองกลไกอื่นๆ สำหรับผลการทดลองการยับยั้งไวรัสที่ก่อโรคเริม สารอนุพันธ์ IPAD จะมีประสิทธิภาพดีกว่าสารแอนโดรกราโฟลายด์ เทียบเท่ายาประเภท Acyclovir ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน โดยผลการทดลองระดับโมเลกุลพบว่า สารอนุพันธ์ IPAD ส่งผลยับยั้งการแสดงออกของยีนซึ่งมีผลต่อการเพิ่มจำนวนไวรัส ต่างจากยา Acyclovir ที่ยับยั้งการสร้างสาย DNA ของไวรัส นับเป็นประโยชน์ในการใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อก่อโรคเริมในการณีที่การใช้ยา Acyclovir อย่างเดียวจะไม่ได้ผล หรือใช้กับไวรัสเชื้อเริมที่ดื้อยา ดังนั้น การใช้สารอนุพันธ์ IPAD รักษาแทนหรือใช้ร่วมกัน จะทำให้ยับยั้งเชื้อก่อโรคเริมที่ดื้อยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

รศ.ดร.ภญ.ฉันทนา กล่าวว่า บัญชียาหลักแห่งชาติได้บรรจุฟ้าทะลายโจรเป็นยาบรรเทาปวด ลดการอักเสบ เนื่องจากฟ้าทะลายโจรถูกใช้มาอย่างยาวนาน และด้วยสรรพคุณมากมาย จึงได้ศึกษาสารแต่ละชนิดที่มีในฟ้าทะลายโจร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เมื่อวิจัยได้สารสำคัญจากฟ้าทะลายโจรหลายชนิด และเมื่อนำมาปรับสูตรโครงสร้างหลายแบบเพื่อเพิ่มผลการออกฤทธิ์ต่างๆ โดยทดลองในสัตว์ทดลอง พบว่า ฟ้าทะลายโจรมีสารที่ช่วยแก้ไข แก้ปวด แก้อักเสบ เพิ่มอสุจิในสัตว์ทดลอง ต้านไวรัสและแบคทีเรีย ทั้งนี้ เราสนใจสารที่ออกฤทธิ์ต้านไวรัสอยู่สองสารคือ แอนโดรกราโฟลายด์ และสารอนุพันธ์ที่ถูกสังเคราะห์ต่อเรียกว่า IPAD โดยผลการทดลองขั้นต้นเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต้านไวรัสเชื้อเริม (HSV) และมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจากไวรัส (HSV) ซึ่งจำเป็นต้องใช้ปริมาณมากเพื่อทดลองต่อ เราจึงได้คิดค้นวิธีการสกัด และสังเคราะห์สารอนุพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ลัดขั้นตอน และได้ปริมาณมาก โดยขายเทคโนโลยีการผลิตเหล่านี้ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมที่สนใจ นอกจากนี้ ยังได้คิดค้นชุดทดสอบ และวัดปริมาณสารในฟ้าทะลายโจร เพื่อให้เกษตรกรใช้วัดคุณภาพฟ้าทะลายโจร เพื่อพัฒนาอาชีพการปลูกฟ้าทลายโจรให้มีรายได้ดีโดยขายได้ราคาสูงอีกด้วย

รศ.ดร.ภญ.วัชรี กล่าวว่า จากผลการทดลองพบว่า สารทั้งสองสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งปากมดลูก และยับยั้งไวรัสที่ก่อโรคเริม จึงได้นำผลการทดลองสู่กระบวนการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งต้องมีการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ตามขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยา โดยได้วิจัย และพัฒนาในรูปแบบครีม เพื่อยังคงสรรพคุณทางยาของสารสกัดทั้งสอง และสามารถปลดปล่อยตัวยาได้ผลดีที่สุด ทั้งนี้ กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ หากผลงานวิจัยสำเร็จจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์พร้อมจำหน่ายแล้ว จะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบ และได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากงานวิจัย มข.

 

ที่มา มติชนออนไลน์