สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ทหารมหาดเล็กเก็บขยะเขตดินแดง-บางซื่อ

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลออกจากลำคลองเพื่อเปิดทางระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณชุมชนซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 18 เขตดินแดง และชุมชนบ้านพักรถไฟ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

จากการดำเนินการมาในพื้นที่นี้เป็นวันที่ 4 ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างคล่องตัว สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนและระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ชุมชนในเขตพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทั้งยังร่วมเป็นจิตอาสาในการทำกิจกรรมด้วยความเต็มใจ