เจอข้อความแบบนี้ทางอีเมล์ ระวังถูกล้วงข้อมูล

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เตือนประชาชนระวังถูกหลอกจากอีเมลปลอม