ฟื้นชีพ! ทัวร์ศูนย์เหรียญบังคับซื้อนำเที่ยวนอกรายการ สูงถึงหมื่นบาท

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) เปิดเผยว่า หลังรัฐบาลจัดระเบียบด้านการท่องเที่ยว เพื่อแก้ปัญหาทัวร์ผิดกฎหมาย โดยร่วมกับหน่วยงานต่ของไทยและสำนักงานท่องเที่ยวแห่งชาติของจีน(ซีเอ็นทีเอ) จนปัจจุบันปัญหาลดลงไปมาก ถือว่าพอใจกับการปฏิบัติการกวาดล้างทัวร์ศูนย์เหรียญ ซึ่งทางซีเอ็นทีเอจะเข้ามาดูงานและจัดตั้งหน่วยงานลักษณะตำรวจท่องเที่ยวของไทยในเมืองจีนด้วย ซึ่งรัฐบาลยังเดินหน้าปราบปรามจนปัญหาหมดให้ได้ เพื่อยกระดับรายได้สู่ภาคการท่องเที่ยวของไทย

รายงานข่าวจากททช. ระบุว่าหลังประธานกรรมการททช. ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับตรวจสอบและส่งเสริมธุรกิจนำเที่ยว (ภาครัฐร่วมภาคเอกชน)แล้ว ได้สั่งการให้คณะอนุกรรมการฯเตรียมรับมือการกลับมาระบาดของทัวร์ศูนย์เหรียญอีกครั้ง เพราะใกล้ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ประกอบกับพบสัญญานการแข่งขันด้านราคากลับมาและแนวโน้มสูงขึ้น เช่น ขายนำเที่ยวนอกรายการ(ออฟชั่นนอล ทัวร์) สูงถึง 8,000-10,000 บาท สูงเกินกว่าราคากำหนดไว้ไม่ให้เกิน 3 พันบาทต่อคนต่อทริป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดแนวทางรับมือปัญหา ดังนี้ 1.หารือกับซีเอ็นทีเอให้ระบุชื่อบริษัทของไทยที่จะรับทัวร์ของนักท่องเที่ยวจีน 2.ให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวต้องใช้บริการที่พักโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 3.วางมาตรการให้สถานบริการแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทต้องติดป้ายราคาราคาที่ชัดเจน 4.ภาครัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในการกำกับราคาบริการนำเที่ยวนอกรายการ  5.คณะทำงานต้องตรวจสอบโฆษณารายการท่องเที่ยว และ 6.ให้ออกประกาศข้อควรระวังในการกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวออฟชั่นนอล

ตามข้อมูลกรมการท่องเที่ยวร่วมกับกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ได้ตรวจสอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เดือนมกราคม-เมษายน 2560 พบกระทำผิดและดำเนินคดีแล้ว 25 ราย แบ่งเป็นตรวจสอบธุรกิจนำเที่ยว 334 ราย พบกระทำผิดและดำเนินคดี 8 ราย ตรวจสอบมัคคุเทศก์ 1,666 พบกระทำผิดและดำเนินคดี 17 ราย ถือว่ายังมีการกระทบผิดต่อเนื่องจากปี 2559 ที่ตรวจสอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จำนวน 4,411 ราย พบกระทำผิดและดำเนินคดี 132 ราย แบ่งเป็นธุรกิจนำกระทำผิดและดำเนินคดี 24 ราย และมัคคุเทศก์กระทำผิดและดำเนินคดี 108 ราย

 

ที่มา มติชนออนไลน์