ผัก-ผลไม้ราคาวูบ ฉุดเงินเฟ้อพ.ค. ติดลบครั้งแรกรอบ 14 เดือน จับตาน้ำท่วมดันแพงขึ้น

นางสุรีย์พร สหวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพ.ค. 2560 ลดลง 0.04% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 14 เดือน นับจากเดือนเม.ย. 2559 โดยเกิดจากราคาผัก ผลไม้ ปรับตัวลดลงอย่างมาก เพราะไม่มีปัญหาภัยแล้งเหมือนปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับที่แล้วที่ราคาสินค้าผัก ผลไม้ราคาสูงขึ้นเพราะประสบปัญหาภัยแล้ง แต่อย่างไรก็ตาม ยังต้องจับตาสถานการณ์ราคาผักในเดือนต่อไปเพราะอาจมีราคาสูงขึ้นเพราะมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ รวมทั้งน้ำมันที่จะปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ราคาสินค้าอื่นๆ ยังทรงตัว

ส่วนเงินเฟ้อเดือนพ.ค. 2560 เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 0.15% เนื่องจากสินค้าบริการต่างๆมีราคาสูงขึ้น เช่น หมวดเคหะสถาน จากการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) ประจำเดือนพ.ค.-ส.ค.2560 สูงขึ้น 12.52สต./หน่วย หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ผลไม้ หมวดการอ่าน การศึกษา หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เป็นต้น ขณะที่เงินเฟ้อเฉลี่ย 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ของปี 2560 เมื่อเทียบกับ 5 เดือนของปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 0.81% ส่วนเฉลี่ยทั้งปียังประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อในปีนี้จะยังขยายตัวในระดับที่มีเสถียรภาพในระดับ 1.5-2.2% ภายใต้สมมุติฐาน การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยขยายตัว 3-4% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้จากการส่งออก รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ตามราคาสินค้าเกษตร การใช้จ่ายในภาคครัวเรือนและเอกชน ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ย 50-60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล โดยมีผลจากการควบคุมการผลิตน้ำมันของประเทศผู้ผลิต ความต้องการน้ำมันสูงขึ้น อัตราแลกเปลี่ยน 35.5-37.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จากการปรับอัตราดอกเบี้ยของนโยบายเฟด และคาดว่าจะปรับขึ้นอีก 2 ครั้งในปีนี้

นางสุรีย์พร กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามในเดือนมิ.ย.นี้จะทำการประมาณการณ์อัตราเงินเฟ้อใหม่ เนื่องจากราคาน้ำมันมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นโดยน้ำมันมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนที่มาจากนโยบายของภาครัฐ เช่น การปรับเพิ่มเบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ รวมทั้งค่า FT ที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วย

สำหรับ การสำรวจราคาสินค้าที่ใช้ในการคำนวณเงินเฟ้อทั้งหมด 422 รายการพบว่ามีสินค้าที่ปรับสูงขึ้น ราคาเพิ่มขึ้น 121 รายการ เช่น เนื้อสุกร ไก่สด ไข่ไก่ นมสด ผักสด หัวหอมแดง ผลไม้สด ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ราคาสินค้าที่ปรับลดลง 90 รายการ เช่น ข้าวสารเจ้าปลาทู กุ้งขาว กระเทียม น้ำมันพืช ก๊าซหุงต้ม ผงซักฟอก น้ำยาล้างหน้า ขณะที่ราคาสินค้าที่ไม่เปลี่ยนแปลง 180