หน่อกล้วยหอมทองขายดี ชาวหนองคาย-ลาว แห่ซื้อปลูกรับฤดูฝน

ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึง สปป.ลาว ส่งผลให้หน่อกล้วยหอมทองขายดี ชาวบ้านทั้งไทยและลาว แห่ซื้อไปปลูกในพื้นที่ของตัวเอง
จากการที่มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงใน สปป.ลาว นอกจากจะส่งผลดีกับเกษตรกรที่ทำการเกษตรแล้ว ยังส่งผลดีกับพ่อค้า-แม่ค้า ที่จำหน่ายกล้วย และหน่อกล้วยหอมทอง ริมถนนหนองคาย-โพนพิสัย บริเวณบ้านภูกระแต ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ที่หน่อกล้วยหอมทองขายดีขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัว สวนทางกับกล้วยที่มียอดขายลดลงเล็กน้อย ซึ่งลูกค้ามีทั้งลูกค้าในจังหวัดหนองคาย และจากหลายจังหวัดในภาคอีสาน เช่นบึงกาฬ , ชัยภูมิ , โคราช , อุดรฯ และขอนแก่น เป็นต้น รวมไปถึงลูกค้าชาวลาว ที่ส่วนใหญ่จะซื้อไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง เป็นการปลูกไว้เพื่อรับประทานในครอบครัว ไม่ได้ปลูกเพื่อขาย จำนวนที่ซื้อก็จะมีตั้งแต่ไม่กี่ต้น จนถึงหลักร้อยต้น โดยราคาหน่อกล้วยจะอยู่ที่หน่อละ 35 บาท แต่ถ้าซื้อ 3 หน่อจะลดให้เหลือ 100 บาท ถือว่าราคาเท่ากับปีที่ผ่านมา

ส่วนราคาจำหน่ายกล้วยนั้น จะมีตั้งแต่หวีละ 25 บาท ถึงหวีละ 80 บาท อยู่ที่ขนาดของกล้วยและหวีกล้วย ซึ่งราคากล้วยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่มีราคาตั้งแต่หวีละ 35 – 120 บาท ถือว่าปีนี้ราคาถูกลง

cof

นางกาญจนา เลียวกลาง แม่ค้าที่ขายกล้วยและหน่อกล้วยหอมทอง บอกว่า ช่วงนี้ฝนเริ่มตก ทำให้หน่อกล้วยหอมทองขายดีมาก ขายหน่อละ 35 บาท แต่ถ้าซื้อ 3 หน่อลดเหลือ 100 บาท ช่วงเริ่มต้นฤดูฝนถือเป็นช่วงที่หน่อกล้วยขายดีที่สุด หน้าอื่นจะไม่ค่อยได้ขาย ส่วนกล้วยจะขายดีในหน้าหนาว สำหรับหน่อกล้วยที่นำมาขาย จะมีอายุประมาณ 1 – 2 เดือน ขายคละกัน ราคาเท่ากัน ซึ่งหน่อกล้วยที่ขาย มีทั้งที่แยกออกจากต้นกล้วยของตนเองที่ปลูกไว้ และซื้อมาตั้งแต่เป็นหน่อเล็ก ๆ แล้วนำมาเพาะชำใส่ถุง จนเติบโตแข็งแรงจึงนำออกมาขาย

นางกาญจนา กล่าวต่อไปอีกว่า ช่วงนี้กล้วยออกน้อย และมีขนาดเล็ก ทำให้พ่อค้า-แม่ค้าหลายร้านต้องหยุดขาย แล้วไปทำนากัน จะกลับมาขายกันอีกทีก่อนเข้าหน้าหนาวที่กล้วยเริ่มออกมาก ซึ่งกล้วยที่ขายมีทั้งรับมาจากสวนที่อยู่ที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เอง ส่วนหนึ่งรับมาจากจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดอุดรธานีโดยจะมีพ่อค้า-แม่ค้านำมาส่งให้ถึงที่