เพื่อนบ้านชอบอาหารไทย ส่งออกไตรมาสแรกขยายตัวพุ่ง11%

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การส่งออกอาหารไตรมาส 1 ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่มูลค่า 6,736 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.3% สิ่งที่จับตาคือ ผลจากการแข็งค่าของเงินบาทส่งผลทำให้รายได้จากการส่งออกในรูปเงินบาทลดลง สำหรับเฉพาะตลาดอาเซียน พบว่าในไตรมาสที่ 1 มีมูลค่าส่งออก 27,604 ล้านบาท หดตัวลง 27.6% สินค้าส่งออกที่ลดลงมาก อาทิ ข้าว น้ำตาล และแป้งมันสำปะหลัง แต่ที่สดใสคือการส่งออกไปตลาดในกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม) ขยายตัวถึง 11% โดยมีสินค้าส่งออกที่ขยายตัวดี ได้แก่ เครื่องดื่ม น้ำตาลทราย ผลไม้สด และผลิตภัณฑ์นม นอกจากนี้ การส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 8.4% จากสินค้าส่งออกที่ขยายตัวดีอยู่ในกลุ่มไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูป กุ้งแช่แข็งและกุ้งแปรรูปเป็นหลัก

ทั้งนี้ คาดการณ์ไตรมาส 2 ของปีนี้ มูลค่าการส่งออกอาหารจะอยู่ที่ 250,330 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 6.2% เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2560 ที่มีมูลค่า 236,329 ล้านบาท ปัจจัยสนับสนุนมาจากคำสั่งซื้อของผู้นำเข้าที่จะกลับมาเพิ่มสูงอีกครั้งหลังจากลดลงในช่วงต้นปี รวมทั้งวัตถุดิบหลายรายการมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นสอดรับกับความต้องการของโรงงานแปรรูป สินค้าส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นและส่งผลบวกต่อภาพรวมการส่งอาหาร