ท้องถิ่นทั่วอยุธยาเร่งขุดลอกท่อและลำคลอง เปิดทางน้ำไหล ป้องกันน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงกำลังเทศกิจ เตรียมความพร้อมในพื้นที่ เพื่อป้องกันน้ำท่วมชุมชนอันเกิดจากช่วงนี้ ฝนตกหนักในพื้นที่บ่อยครั้ง ซึ่งพื้นที่เกาะเมืองกรุงเก่าเป็นระบบปิดล้อม และมีประตูบังคับน้ำ ตามปากคลองต่าง ๆ รอบเกาะเมือง โดยเฉพาะประตูน้ำปากคลองท่อ และคลองมะขามเรียง ซึ่งมีติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังสูงไว้ พร้อมสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาทันทีเมื่อฝนตก ขณะเดียวกันได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งลอกท่อระบายน้ำ ตรวจหาสิ่งอุดตันและขยะ เพื่อเปิดทางน้ำไหลในท่อระบายน้ำของชุมชน ให้ไหลลงคลองบนเกาะเมือง และจะได้ไหลสะดวกต่อไปยังประตูน้ำ จนกระทั่งสูบทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยา ได้อย่างรวดเร็ว มั่นใจทุกครั้งที่ฝนตกหนัก จะไม่เหตุการณ์น้ำรอระบายแน่นอน

ขณะเดียวกันท้องถิ่นอื่น ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะจุดที่รับผิดชอบตลาดและชุมชนเมืองใหม่ ต่างเตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง โดย นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลบ้านสร้าง และ อบต.สามเรือน รวมถึงท้องถิ่นที่รับผิดชอบรอบนิคมอุตสาหกรรม และตลาดใหญ่ของอำเภอ ได้เร่งลอกท่อระบายน้ำ รวมถึงทางอำเภอได้ขุดลอกผักตบชวา ออกจากลำคลองต่างๆทั้งอำเภอไปแล้ว เพื่อเปิดทางน้ำไหล หากฝนตกลงมาน้ำจะไหลลงคลอง และไหลต่อไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างสะดวกเช่นกัน