สวนดุสิตโพล เผย ปชช.มอง การเร่งกระตุ้นศก.-ลงทุน จะช่วยสร้างความมั่นใจต่อรบ.

วันนี้ (21พ.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อข้อแนะนำที่ประชาชนอยากฝากถึง รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ กับการก้าวสู่ปีที่ 4 เรื่อง 10 เรื่องที่จะช่วยสร้างความมั่นใจต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ โดยหลังจากที่รัฐบาลได้ดำเนินงานตามโรดแมปมาเป็นเวลา 3 ปี โดยได้บริหารจัดการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง มีหลายผลงานที่ประชาชนโดนใจ และยังมีอีกหลายสิ่งที่ประชาชนยังคาดหวัง ว่ารัฐบาลจะดำเนินงานได้ดีขึ้น และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,466 คน ระหว่างวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

10 เรื่อง ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ กับ การก้าวสู่ปีที่ 4

อันดับ 1กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน 80.15%

อันดับ 2แก้ปัญหาปากท้องของประชาชน 78.99%
อันดับ 3ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม คุ้มค่า 77.08%
อันดับ 4ช่วยเหลือเกษตรกร ดูแลราคาพืชผลทางการเกษตร 74.22%
อันดับ 5รับฟังความเห็นก่อนมีการบังคับใช้กฎหมาย 72.65%
อันดับ 6เร่งแก้ปัญหาไฟใต้ สร้างความสงบในพื้นที่ 68.28%
อันดับ 7พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางระบบการขนส่งมวลชนที่ดี 64.26%
อันดับ 8พัฒนาด้านการศึกษา ไม่เปลี่ยนนโยบายบ่อย 62.76%
อันดับ 9เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการทำงาน 59.35%
อันดับ 10เสริมสร้างคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย 55.67%

 

ที่มา มติชนออนไลน์