บสย.- ธพว.ลงพื้นที่ จ.น่าน ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ กระตุ้นการค้ำสินเชื่อหนุนผู้ประกอบการ SMEs

บสย.- ธพว.ลงพื้นที่ จ.น่าน ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ กระตุ้นการค้ำประกันสินเชื่อหนุนผู้ประกอบการ SMEs ท้องถิ่น เข้าถึงแหล่งทุนได้เร็วและง่ายขึ้น ผ่านโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ชูจุดเด่น ดอกเบี้ยต่ำ 3% ค้ำประกันเต็มจำนวน ส่งผลยอดค้ำฯ 2 เดือน ดีเกินคาดอนุมัติแล้ว  125 LG วงเงิน 500 ล้านบาท

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) เปิดเผยว่า บสย.และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล สร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดต่างๆ ได้สินเชื่อที่มีต้นทุนต่ำและได้รับการค้ำประกันสินเชื่อเต็มวงเงิน ภายใต้โครงการสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ SMEsTransformation Loan อัตราดอกเบี้ย 3% ค้ำประกันสินเชื่อเต็มจำนวนสูงสุด 15 ล้านบาท  โดยรัฐช่วยลดภาระต้นทุนจ่ายค่าธรรมเนียมแทนในปีแรก เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงโครงการนี้ได้มากที่สุด

บสย.และ ธพว.ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ และกระตุ้นสินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อผ่านโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan สู่จังหวัดต่างๆ รวมถึงจังหวัดน่าน  ซึ่งพบว่าเป็นโครงการกระตุ้นสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อที่ประสบความสำเร็จน่าพอใจ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน หลังการลงนามMOU  บสย.มียอดค้ำประกันแล้ว 500 ล้านบาท และมีการอนุมัติหนังสือค้ำประกันไปแล้ว 125 LG

“การลงพื้นที่ในจังหวัดน่านครั้งนี้ ยังเป็นจุดเริ่มที่ดีของการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น ช่วยกันขยายโอกาสผู้ประกอบการในพื้นที่ กระตุ้น เพิ่มขีดความสามารถ ผลักดัน และยกระดับ การดำเนินกิจการ พร้อมก้าวเป็นผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ตามยุทธศาสตร์ประเทศ” นายนิธิศ กล่าว

กิจกรรมครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน และในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ได้ประกาศเดินหน้าโครงการกอบทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐเต็มตัว โดยเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่ได้ขับเคลื่อนกองทุนดังกล่าว ที่ได้อนุมัติวงเงินสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการจังหวัดน่านรวม 2 ราย คือ น่านดูโอ คอฟฟี่ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ชมพูภูคา พร้อมมอบเงินสนับสนุนอย่างเป็นทางการ

นายนิธิศ กล่าวว่า สำหรับปีนี้นับเป็นย่างก้าวสำคัญของบสย. ในโอกาสดำเนินงานครบรอบ 25 ปี  เป็น 25 ปีของความมุ่งมั่นพัฒนาผู้ประกอบการไทย ผลสำเร็จจากการให้การสนับสนุน ส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ 300,000 LG  วงเงินค้ำประกัน 600,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดสินเชื่อหมุนเวียนในระบบกว่า 900,000 ล้านบาท ตอกย้ำให้เห็นว่า บสย.คือเครื่องมือที่รัฐใช้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการSMEs ยกระดับ เพิ่มขีดความสามารถ และช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จริง