โคเรียคิง ร่อนจดหมายขอโทษ แก้ไขโฆษณาตามคำสั่งแล้ว แจง “วู้ดดี้” แค่พรีเซ็นเตอร์ไม่ใช่หุ้น

จากกรณี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีมติสั่งให้ บริษัท วิซซาร์ด โซลูชั่น จำกัดตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โคเรียคิงในประเทศไทย หยุดโฆษณากระทะโคเรียคิง ด้วยถ้อยคำที่โฆษณาเกินจริงนั้น
ล่าสุด มีการส่งจดหมายถึงสื่อมวลชน เพื่อขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้ระบุว่า มีการแก้โฆษณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานใบรับรองคุณภาพการผลิตจากประเทศเกาหลีให้คณะกรรมการ ทั้งนี้ ได้ระบุว่า วู้ดดี้ ได้รับผลกระทบจากกระแสดังกล่าว จึงขอชี้แจงว่า คุณวู้ดดี้เป็นเพียงพรีเซ็นเตอร์ ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนแต่อย่างใด และขออภัยคุณวู้ดดี้มาอย่างสูง