เปิดคอร์สติว ‘เอสเอ็มอี’ สสว.สร้าง 300 ต้นแบบ

นายณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ ผู้บริหารโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว) เปิดเผยว่า ปีนี้ สสว. ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เดินหน้าโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด สามารถถ่ายทอดการจัดการองค์ความรู้ธุรกิจสู่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในภูมิภาคได้

นายณัฐพล กล่าวว่า จะรับสมัครเอสเอ็มอีเข้าร่วมโครงการถึงวันที่ 31 พฤษภาคม นี้ กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศในภาคการผลิตและบริการ ทั้งกลุ่มเพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ (สตาร์ตอัพ) กลุ่มที่มีศักยภาพในตลาด (ไรซิ่ง สตาร์) และกลุ่มอยู่ในช่วงฟื้นตัว (เทิร์นอะราวด์) โดยจะดึงเอสเอ็มอีเข้าสู่กระบวนการเพื่อพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ด้าน คือ การตลาดการจัดการ การขาย บรรจุภัณฑ์ และการเงินตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 300 ราย ทั้งนี้ สิ่งสำคัญ คือให้เกิดการสร้างเครือข่ายในกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นปัจจัยทำให้เอสเอ็มอีเติบโตอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล