ชุมพรเตรียมประมูลเลขสวย หมวด กฉ ‘การเงินนำโชค ถูกโฉลก ร่ำรวย’

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม น.ส.สุชาดา เผือกประเสริฐ ขนส่งจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมอบหมายให้จังหวัดชุมพร ดำเนินการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน คือ รถยนต์เก๋ง 2 ตอน รถยนต์เก๋ง 2 ตอนแวน รถนั่ง 2 ตอน ท้ายบรรทุก ที่จะจดทะเบียนในเขต จ.ชุมพร หมวดอักษร กฉ ที่มีความหมาย “การเงินนำโชค ถูกโฉลก ร่ำรวย” โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาหรือเคาะไม้ ในวันที่ 15 และ 16 กรกฎาคม ณ ห้องพุดพิชญา โรงแรมนานาบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

น.ส.สุชาดา กล่าวว่า หมายเลขทะเบียนรถที่จะนำมาประมูลในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 301 หมายเลข ซึ่งวันที่ 15 กรกฎาคม จะมีการประมูล 141 หมายเลข และวันที่ 16 กรกฎาคม จะมีการประมูล 160 หมายเลข โดยเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมด จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือ การอุดหนุน หรือเป็นค่าใช้จ่าย ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

“ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล ติดต่อขอลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรและสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร สาขา อ.หลังสวน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม ในวันและเวลาราชการ” น.ส.สุชาดา กล่าว