อาหารผู้สูงวัยสู่โลกยุค 4.0

“ไบโอเทคโนโลยี” นับเป็นธุรกิจโลกในอนาคตที่ทางซีพีให้ความสนใจ ประกอบกับความสำเร็จด้านอาหารของซีพี  จนติดอันดับบนเวทีการค้าโลกประกอบด้วยความสามารถของ ธนินท์ เจียรวนนท์ และผลผลิตในเครือซีพี  ที่เห็นได้จาการส่งออกไปยังประเทศต่างกว่า 100 ประเทศ ติดอันดับผู้ส่งออกขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้สถาบันการวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศอังกฤษ มาร่วมงานวิจัย อาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ทันต่อการก้าวสู่ยุคผู้สูงวัยของประเทศไทย ที่รัฐบาลให้ความสำคัญและกำหนดทิศทางก้าวสู่โลกเทคโนโลยี 4.0

จากผลสำเร็จบนมาตรฐาน ทำให้ประเทศญี่ปุ่นได้ยอมรับสินค้าจากเครือซีพีและให้การยกย่อง  เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์อย่างมาก จากสื่อชั้นนำอย่าง NHK และ NIKKEI ที่มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการนำเสนอความสามารถและความสำเร็จที่เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง โดยตามร้านสะดวกซื้อของญี่ปุ่น จะมีสินค้าของซีพีถูกบรรจุภัณฑ์อย่างมิดชิดได้มาตรฐานพร้อมกับตราสัญลักษณ์วงกลมสีเหลืองที่มีตัวอักษร ซีพี สีแดงอยู่ในวงกลม  คือสิ่งที่บ่งบอกถึงสินค้าที่ผลิตโดยซีพีประเทศไทย  ได้ส่งออกไปยังญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือบริษัทอาหารยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นจนได้ถูกขนานนามว่าเป็น “บริษัทที่ปฏิวัติโต๊ะอาหารของญี่ปุ่น”

กว่าสองปีที่แล้ว ซีพีได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  วิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเป็นบริษัทแรกของโลก  ที่ทำการวิจัยและพัฒนาสิ่งที่อยู่นอกเหนือกลุ่มยากับทางมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยแนวทางงานวิจัยที่ซีพีร่วมกับทีมแพทย์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด คือการมุ่งคิดค้นสูตรอาหารสุขภาพ และอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะต่อหนึ่งหน่วยบริโภค สำหรับคนที่ชอบรับประทางอาหารเกินความต้องการของร่างการ

นอกเหนือจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ทางซีพียังเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับบริษัทวิจัยดูปองท์เพิ่มเติมอีก 5 โครงการในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับอาหาร เพื่อก้าวข้ามจากเกษตรอุตสาหกรรมจากที่ใช้แรงงาน ไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม บนฐานเทคโนโลยีตลอดวงจรธุรกิจ

เจ้าสัวธนินท์  ยืนยันชัดเจนว่า ธุรกิจอาหารซีพีเข้าสู่ยุค 4.0 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใต้แนวคิด 3 สูง 1 ต่ำ คือ เทคโนโลยีสูง ประสิทธิภาพสูง และการลงทุนสูง นำมาสู่ต้นทุนที่ต่ำลง เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีแบบเดิมๆ ถึงแม้ว่าจะลงทุนน้อย แต่ก็ต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่สูง

ในโลกยุค 4.0 ระบบการผลิตจำเป็นต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีชั้นสูง โดยมีผู้ช่วยหลักคือ หุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้ 24ชั่วโมง โดยได้ยกระดับทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้มีศักยภาพในการทำงานสูงขึ้น ภายใต้สังคมยุคข้อมูลข่าวสารที่ดีขึ้นเรี่อยๆ จะทำให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารดีมากขึ้น

สิ่งที่ซีพีมองต่อไปคือ การเพิ่มความหลากหลาย เจาะกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันมากขึ้น โดยผลิตอาหารสำหรับการมีสุขภาพที่ดี ทำให้คนเจ็บป่วยน้อยลง และเน้นไปที่การป้องกันตัวเองมากกว่ารักษา “อาหารสุขภาพจะตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ คนเราอาจอยู่ได้ยืนยาวกว่า 100 ปี และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ซีพีกำลังเตรียมผลิตอาหารเพื่อคนสูงอายุ และก้าวเข้าสู่ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร”

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจอาหารซีพี คือ การแปรรูปจากขั้นพื้นฐานไปเพิ่มมูลค่า เปลี่ยนจากวัตถุดิบสด มาเป็นอาหารปรุงสุก อาหารกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน โดยซีพีมีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะ วิเคราะห์การทำงานจากการวิจัย ที่มีแนวโน้มต้องการความสะดวกสบาย ใส่ใจสุขภาพ ในทุกกลุ่มอายุ ทั้งแม่บ้าน คนทำงาน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยวัดจากเมนูเกี๊ยวกุ้งประสบความสำเร็จเมื่อสิบปีที่แล้ว ระหว่างนั้น ทางซีพีทยอยสร้างสินค้าใหม่ๆ เพื่อให้ได้ขึ้นเป็นสินค้าทำเงินอีกหลายเมนู โดยตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทก็ทยอยออกผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค อาทิ อกไก่นุ่มพร้อมรับประทาน ไข่ออนเซน

และนวัตกรรมใหม่สำหรับกลุ่มคนรักสุขภาพและผู้สูงวัย CP Balance ที่เจ้าสัวธนินท์ ให้ความสำคัญกับงานวิจัย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันระดับโลกเข้ามาร่วมโครงการพัฒนาสินค้า โดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ 5 ประการคือ มีปริมาณน้ำตาลน้อย ไขมันอิ่มตัว และไขมันรวมต่ำ รวมทั้งมีใยอาหาร และโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอ

นอกจากนี้ ก็ยังมีนวัตกรรม มันหมูอนามัย น้ำมันทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สุขภาพ และอกไก่นุ่ม ที่นวดด้วยระบบสุญญากาศ เป็นเทคโนโลยีเฉพาะ ให้เนื้อไก่นุ่มเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ

กลยุทธ์สำคัญที่ทำให้ซีพีเอาชนะผู้บริโภคทั้งไทยและต่างประเทศได้คือ การใช้นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยยังคงคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติอร่อย มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยตลอดการผลิต สร้างความสะดวกให้ผู้บริโภค และส่งเสริมให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้ในทุกโอกาส จากการบริหารช่องทางการขาย

ศักยภาพในเครือข่ายอาหาร CP FOODS เติบโตอย่างน่าทึ่ง ดั่งที่ฮาร์วาร์ดสนใจเข้ามาศึกษาและได้เชิญ เจ้าสัวธนินท์ไปเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ ถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งนี้หลายครั้ง

เจ้าสัวธนินท์  มุ่งมั่นด้านธุรกิจอาหาร แบบภาษาชาวบ้านคือ ซีพีมุ่งสร้างความกินดีอยู่ดีกับประชากรโดยรวม  อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน และนั่นคือวิสัยทัศน์สู่ “ครัวของโลก” ของนักธุรกิจไทย เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ นั่นเอง