คนขายของบ่น รายได้หด ค่าใช้จ่ายสูง ยอมกู้นอกระบบ เป็นค่าเทอมลูก เกษตรกรก็แห่ เอาเครื่องมือเกษตรจำนำ

SONY DSC

วันที่ 11 พฤษภาคม น.ส.ทิวานันท์ ไชยนันท์ หรือเล็ก แกนนำกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าถนนคนเดินวันอาทิตย์ จ.เชียงใหม่ เผยว่า ช่วงเปิดเทอม ผู้ปกครองมีภาระค่าใช้จ่ายบุตรหลาน เฉลี่ย 10,000-20,000 บาท/ราย แต่สภาพเศรษฐกิจที่เป็นภาวะเงินฝืด ค้าขายไม่คล่อง ทำให้ได้รับความเดือดร้อน รายได้ไม่พอรายจ่ายจำเป็นต้องกู้เงินทั้งในระบบ และนอกระบบ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และค่าใช้จ่ายในครอบครัว ถ้ากู้นอกระบบ ดอกเบี้ย 10-20 % ต่อเดือน แต่จำเป็นต้องกู้เพราะสถาบันการเงินไม่ปล่อยกู้เพิ่ม ดังนั้นอยากให้รัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยว ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ดีกว่าออกมาตรการจำกัดนักท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าจับจ่ายใช้สอย

“ปกติผู้ค้าถนนคนเดิน มีรายได้เฉลี่ย วันละ 10,000 บาท ตั้งแต่ต้นปี จนถึงเทศกาลสงกรานต์ ที่ผ่านมา เหลือวันละ 2,000-3,000 บาทเท่านั้น ลดลง 70-80 % เนื่องจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ไม่กิน ไม่ซื้อของ แต่จับจ่ายใช้สอยเฉพาะสิ่งที่จำเป็น ทำให้ผู้ค้าต้องรัดเข็มขัด ลดรายจ่ายครอบครัวให้มากที่สุด ทางเดียวที่ทำให้ผู้ค้ารายย่อยอยู่รอด คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น กระจายนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินสู่ชุมชน เพื่อต่อลมหายใจรากหญ้า ดีกว่าให้ไปลงทะเบียนคนจน รายละ 3,000 บาท ถ้ามีลูก 3 คน ใช้เงิน 2 วันก็หมดแล้ว หากเศรษฐกิจดี สามารถทำมาค้าขายได้ มีเงินออม ลดภาระหนี้สินได้อีกทางหนึ่ง” น.ส.ทิวานันท์ กล่าว

นายชยเดช วรรณรัตน์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ 1 กล่าวว่า ช่วงเปิดเทอม ได้เตรียมเงินรับจำนำ 120 ล้านบาท มีผู้ปกครองมาจำนำทรัพย์สิน วันละ 400-500 คน ส่วนใหญ่เป็นคนทำงาน ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป บางส่วนเป็นเกษตรกรปลูกข้าว ชาวสวนลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง เงาะ ที่ได้รับผลกระทบจากฤดูแล้ง และพายุพัดผ่าน ทำให้ดอกร่วง และมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง จึงนำทรัพย์สิน ส่วนมากเป็น ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ กว่า 90 % ที่เหลือเป็นโน็ตบุ๊ค กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่างและการเกษตร อีก 10 % มาจำนำ โดยรับจำนำทองรูปพรรณ บาทละ 16,000 บาทหรือ 80 % มูลค่าทรัพย์สิน โดยทั่วไปผู้ใช้บริการ จำนำทรัพย์สิน เฉลี่ยรายละ 30,000-40,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอม และภายในครอบครัว โดยคิดดอกเบี้ยเพียง 0.25 – 0.75 บาท/เดือนเท่านั้น ส่วนทรัพย์สินที่ไม่ไถ่ถอนคืนหรือหลุดจำนำ เพื่อขายทอดตลาด มีเพียง 1 % เท่านั้น เฉลี่ย 100,000 บาท/เดือน