สารวัตรกำนันพิจิตร เลี้ยงควายงามลักษณะดีหายาก ขอซื้อตัวละล้าน ไม่ขาย เผยเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่จ.พิจิตร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบกระบือ 2 ตัว เป็นเพศผู้และเพศเมีย มีคุณสมบัติครบถ้วนของกระบือไทยแท้แบบโบราณหายาก โดยลักษณะกระบือไทยโบราณ มีลำตัวยาว ตาแต้ม แก้มจุด คอป้อง เขาบายศรี หางยาว ขาถุงเท้า 4 ขา ขนดำทอง มีขวัญกวักทรัพย์กลางลำตัว ตัวผู้อายุ 25 เดือนชื่อ “หนึ่ง” และเพศเมีย ชื่อ”ปัก” อายุ 15 เดือน เป็นกระบือของนางรุ่งอรุณ ปั้นโหมด อายุ 30 สารวัตรกำนันหญิงตำบลคลองทราย อยู่บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 5 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

นางรุ่งอรุณ กล่าวว่า หลังจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ได้สานต่ออาชีพจากบิดาและมารดาประกอบอาชีพทำการเกษตร และเลี้ยงกระบือควบคู่กันการทำนา ซึ่งตนชอบเลี้ยงกระบือมาตั้งแต่เด็กๆแม้จะเป็นผู้หญิงก็ตาม หลังแต่งงานมีครอบครัว หันมาเอาดีทางการเลี้ยงกระบือ มีเป้าหมายเพื่อจำหน่ายเป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ ไม่เน้นจำหน่ายให้โรงฆ่าสัตว์ เนื่องผูกพันกับกระบือที่เลี้ยงมาทุกตัว แม้เรียนไม่สูงมากนักแต่พยายามศึกษาเรียนรู้จากสื่อต่างๆทางอินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ รวมทั้งเรียนรู้จากการอบรมด้านปศุสัตว์ในการผสมเทียมและวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้อง จากเดิมเลี้ยงตามท้องทุ่งมาเลี้ยงในโรงเรือน ซึ่งจะดูแลเอาใจใส่ง่ายกว่า อีกทั้งยังมีเวลาไปทำงานอื่นๆได้อีก ปัจจุบันเลี้ยงกระบือทั้งหมด 50 ตัว

“ได้นำควายที่มีอยู่มาทดลองผสมเทียมด้วยตนเองหลายครั้งลองผิดลองถูก จนได้ลูกความตามสูตรลักษณะกระบือไทยโบราณที่หายาก คือ มีลำตัวยาวสูงกว่า 50 เซนติเมตร ตาแต้ม แก้มจุด คอป้อง เขาบายศรีหางยาว ขาถุงเท้า 4 ขา ขนสีดำทอง มีขวัญกวักทรัพย์กลางลำตัว 2 ตัวเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว โดยตัวผู้อายุ 25 เดือนชื่อ “หนึ่ง” และเพศเมีย ชื่อ”ปัก” มีอายุ 15 เดือน ซึ่งเลี้ยงดูอย่างดี คอยป้อนน้ำป้อนหญ้าด้วยตนเอง เจ้าหนึ่งและเจ้าปักมีนิสัยดี ไม่ดุร้าย ใจดี แถมยิ้มได้ เชื่อฟังคำสั่งเจ้าของเป็นอย่าดี

ปัจจุบันผู้สนใจติดต่อขอซื้อเจ้าหนึ่งราคา 1 ล้านบาท และ เจ้าปัก 5 แสนบาท แต่ไม่ขาย จะขอเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ก่อนหน้านี้เคยนำควายที่เลี้ยงไปประกวดชิงรางวัล ซึ่งได้รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศจากสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมาแล้วจำนวนมาก พร้อมสานต่อการอนุรักษ์กระบือไทย โดยร่วมกับเกษตรกรตำบลคลองทราย ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงวัวขุนควายขุนเพื่อสร้างรายได้เกษตรกร” นางรุ่งอรุณ กล่าว