พระราชโพธิวรคุณ ชี้ ศก.ฝืด ปีนี้คนทำบุญน้อย แนะอย่าเครียด เชื่อรบ.บริหารพ้นวิกฤตได้

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 พระราชโพธิวรคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในฐานะเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวสัมโมทนียกถา เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาว่า เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา องค์กรยูเนสโกยกย่องว่าเป็นวันสำคัญของโลก วันประสูติ ตรัสรู้ ดับขันธปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ใต้ เดือน 8 เหนือ ทางคณะสงฆ์ ข้าราชการ องค์กรท้องถิ่น ศรัทธาประชาชนชาว อ.ดอยสะเก็ด ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา โดยสรงน้ำพระเจดีย์เกศาธาตุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำสรงองค์เจดีย์พระเกศาธาตุ โดยตั้งขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน 13 ตำบล จากสนามกีฬาอำเภอดอยสะเก็ด มาที่วัดพระธาตุดอยสะเก้ด พระอารามหลวง ระยะทาง 2 กิโลเมตร พร้อมมีพิธีอัญเชิญนมสดมารดถวาย ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งรัฐบาลอินเดีย และศรีลังกา ได้ถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ มาปลูกที่วัดแห่งนี้

พระราชโพธิวรคุณกล่าวถึงปัญหาสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้พุทธศาสนิกชนอาจมาทำบุญน้อยกว่าทุกปีว่า วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก เป็นวันสร้างบุญใหญ่ ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นราชสักการะ แม้ช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีหรือคล่องตัวมากนัก การทำมาค้าขายค่อนข้างฝืดเคือง อยากบอกญาติโยมทั้งหลายว่า ให้นึกถึงพระพุทธเจ้า ว่าทุกอย่างเป็นของคู่กัน มีมืด มีสว่าง มีร้อน มีเย็น ไม่นานนัก เชื่อว่าเศรษฐกิจคงดีขึ้น เชื่อมั่นรัฐบาลคงบริหารประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตได้

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงการเตรียมเนื้อเตรียมตัว หากเป็นนักธุรกิจ เพิ่งลงทุนส่วนกำไรมากน้อย หรือขาดทุน เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของโลก แต่ขอให้ยึดหลักธรรมพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงสอนในวันวิสาขาบูชา ซึ่งตรัสรู้ และตรัสถึงอริยสัจธรรม 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค หมายถึง ทุกข์ คือตัวปัญหา สมุทัยต้นเหตุเกิดปัญหา นิโรธ รู้หลักวิธีแก้ปัญหา ใช้น้อยจ่ายน้อย ประหยัดอดออม อย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย และมรรค ปฏิบัติตามทางสายกลาง ไม่สุดโต่ง ไม่ย่อหย่อนเกินไป การใช้จ่ายพอประมาณ ไม่ทุ่มเทมากนัก ขอให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแด่พสกนิกรชาวไทย ขอให้ยึดหลักดังกล่าว

“เชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ ขอทำใจให้สบาย อย่าได้เครียดมากเกินไป ประเทศเคยผ่านยุคไอเอ็มเอฟ หรือต้มยำกุ้ง ฟองสบู่แตกมาแล้ว แต่ยุคนี้ยังไม่ถึงขั้นดังกล่าว วันหน้าคงดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลก เมืองไทยเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ เมืองพระพุทธศาสนา มีสิ่งปกป้องคุ้มภัย ไม่ช้าทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอน” พระราชโพธิวรคุณกล่าวทิ้งท้าย