โพลสวนดุสิตชี้ ปชช.91.59% รู้จัก ‘วันวิสาขบูชา’ 78.43%ตั้งใจ’ทำบุญตักบาตร-เวียนเทียน’

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า วธ.ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(มสด.)สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน หัวข้อ “วันวิสาขบูชา” จากกลุ่มตัวอย่าง 2,211 คน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยผลสำรวจความคิดเห็น พบว่า ประชาชน ร้อยละ 91.59 ทราบว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติ วันตรัสรู้ และวันคล้ายวันเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและร้อยละ 73.50 ทราบว่า วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลนานาชาติ (International Day) หรือวันสำคัญของโลกตามคำประกาศของที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 54 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2542 ส่วนกิจกรรมที่ประชาชนจะทำวันวิสาขบูชา พบว่าร้อยละ 78.43 ตั้งใจจะทำบุญตักบาตร รองลงมา ร้อยละ 60.47 ไปเวียนเทียน และร้อยละ 53.26 เข้าวัดปฏิบัติธรรม

นายวีระ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังได้สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2560 กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-6 พฤษภาคมนี้ ที่ประชาชนให้ความสนใจที่จะเข้าร่วม พบว่า ร้อยละ 58.27 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณจริยธรรมเด็กและเยาวชน อาทิ การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะระดับประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลวิสาขบูชา ที่วัดกระทุ่ม (เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม รองลงมา ร้อยละ 51.13 สนใจเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ร่วมกับทูตานุทูต จำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม สิงคโปร์ และศรีลังกา ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ และร้อยละ 46.15 สนใจเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวันวิสาขบูชาของหน่วยงานภาครัฐ 20 กระทรวง