รฟม.แจงข้อสงสัยชาวเน็ต ยันตีเส้นบนพื้นผิวจราจรแยกบางพลัดเพื่อแก้ปัญหาการจราจร

จากกรณีมีข้อสงสัยของชาวเน็ต เรื่องการตีเส้นบนพื้นผิวจราจร บริเวณแยกบางพลัด โดยเฉพาะการมองในภาพมุมสูงนั้น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) ขอเรียนชี้แจงดังนี้ ตามที่ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า เอสเอช-ยูเอ็น ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน-ท่าพระ (สัญญาที่ 3) จะดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กทางวิ่งรถไฟฟ้าช่วงข้ามทางแยก (BOWSTRING) โดยจำเป็นต้องติดตั้งเสาเหล็กชั่วคราวกลางแยกขนาบข้างสะพานข้ามแยกบางพลัด จำนวน 4 ต้น โดยมีระยะเวลารวม 5 เดือน จึงได้จัดการจราจรโดยเบี่ยงช่องจราจร ใน 2 กรณี คือ 1.กรณีรถที่มาจากถนนจรัญสนิทวงศ์ขาเข้าเลี้ยวขวา เข้าถนนสิรินธร 1 ช่องทาง 2.กรณีรถที่มาจากถนนสิรินธรเลี้ยวขวาเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ มุ่งหน้าถนนท่าพระ 1 ช่องทาง

สำหรับการจราจรในช่องทางอื่นๆ จะมีการตีเส้นบนพื้นผิวจราจรชั่วคราว เพื่อเบี่ยงแนวโครงเหล็ก จำนวน 4 ต้น กลางแยกบางพลัด ซึ่งได้เริ่มเบี่ยงช่องจราจร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560 ในสัปดาห์แรกเป็นการทดสอบการปิดเบี่ยงจราจร (แสดงในภาพประกอบที่ 1) เพื่อประเมินสภาพการจราจร และได้ทำการตีเส้นบนพื้นผิวจราจรตามมาตรฐานสำหรับการกำหนดช่องจราจรเพื่อนำการขับรถให้ตรงช่องจราจร และลดปัญหาการขับขี่ทับช่องจราจร (แสดงในภาพประกอบที่ 2) และสำหรับผู้ใช้เส้นทางจากถนนราชวิถี เลี้ยวขวา ถนนจรัญสนิทวงศ์ มุ่งหน้าพระราม 7 (แสดงในภาพประกอบที่ 3)

 

ที่มา มติชนออนไลน์