หนองคายร้อนจัดส่งผลมะพร้าวน้ำหอมราคาพุ่งเกษตรกรยิ้มร่าหน้าสวนขายลูกละ15บาท

นายสัญญา โยธวงษ์ อายุ 50 ปี เกษตรกรบ้านสีกายเหนือ ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย/ประธานกลุ่มธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ตำบลสีกาย ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบและเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในจังหวัดหนองคาย ไม่ได้ส่งผลเสียเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลดีกับเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ที่ช่วงนี้ตลาดมีความต้องการมาก โดยจะมีพ่อค้า-แม่ค้า ทั้งชาวไทยและชาวลาวเข้ามารับซื้อถึงสวน ให้ราคาสูงถึงลูกละ 15 บาท ถือว่าสูงสุดเท่าที่เคยมีมา มีการรับไม่อั้น มีเท่าไหร่เอาหมด และยังมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นอีก ซึ่งในส่วนของตนมีการปลูกมะพร้าวทั้งหมด 200 ต้น ในพื้นที่ 2 ไร่ ปลูกมาแล้ว 5 ปี ย่างเข้าปีที่ 6 มะพร้าวที่ปลูกได้ให้ผลผลิตเกือบทุกต้นแล้ว แต่ยังไม่มากเพราะต้นยังอ่อนอยู่ คาดอีก 2 ปีให้ผลผลิตเต็มที่ ซึ่งขณะนี้ให้ผลผลิตต้นละไม่ต่ำกว่า 50 ลูก สามารถสร้างรายได้ให้กับตนและครอบครัวได้เป็นอย่างดี เดือนละไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นบาท เตรียมขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มอีก 25 ไร่

นายสัญญา เล่าต่อไปอีกว่า นอกจากขายมะพร้าวน้ำหอมผลสดแล้ว ตนยังเพาะพันธุ์ต้นกล้ามะพร้าวน้ำหอมขาย เพาะออกมาได้เท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรทั้งชาวไทยและชาวลาว ที่ขณะนี้มีการตื่นตัวที่จะปลูกมะพร้าวน้ำหอมกันมาก ประกอบกับการเพาะพันธุ์กล้ามะพร้าวน้ำหอมเพาะพันธุ์ได้ยาก และต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 – 4 เดือนขึ้นไป จนถึง 1 ปีเศษ อยู่ที่ว่าจะให้ต้นพันธุ์โตขนาดไหน ยิ่งโตมากยิ่งราคาแพง และเป็นที่ต้องการ เพราะมีอัตราการรอดสูง ราคาขายต้นพันธุ์เริ่มจาก 150 บาท และสูงถึงต้นละ 700 บาทสำหรับต้นกล้าที่เพาะไว้ 1 ปีขึ้นไป ที่ต้องเพาะชำในเข่งขนาดใหญ่ ลูกค้านิยมนำไปปลูกตามสวนแล้ว ยังนิยมนำไปปลูกเป็นต้นไม้ประดับหน้าบ้านด้วย หน่อพันธุ์ที่เพาะจากมะพร้าวต้นแรกที่ให้ผลผลิตจะเป็นที่ต้องการของเกษตรมากที่สุด เนื่องจากเชื่อว่าเป็นต้นที่มีความสมบูรณ์ที่สุด เมื่อนำไปปลูกก็จะให้ผลผลิตที่ดี