สิงห์อมควันโล่ง! สรรพสามิต-รง.ยาสูบ เผยขึ้นภาษีบุหรี่เป็นชนิดส่งออก ไม่มีผลทำให้ราคาในประเทศขึ้น

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพาสามิต กล่าวว่า การเผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่ทำในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 ที่ลงนามโดยนายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสรรพสามิต นั้น เนื่องจากโรงงานยาสูบผลิตสินค้าชนิดใหม่ ทำให้กรมต้องประกาศราคาที่นำมาคิดภาษีสรรพสามิตใหม่ โดยเป็นราคายาสูบหน้าโรงงาน ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้จะไม่มีผลทำให้ราคายาสูบที่มีขายในปัจจุบันปรับขึ้น เพราะไม่ใช่การปรับขึ้นภาษี

ด้านางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ กล่าวว่า ราคายาสูบหน้าโรงงานที่ประกาศนั้นเป็นยาสูบซองชนิดแข็งมีไว้สำหรับการส่งออกไปยังต่างประเทศ โรงงานยาสูบจำเป็นต้องแจ้งกรมสรรพสามิต เพื่อทำโครงการสร้างราคาขายต่างประเทศ โดยยังไม่นำมาขายในไทย เพราะเน้นการส่งออก โดย ขณะนี้มีส่งออกไปยังสปป.ลาว อิสราเอล พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย

นางสาวดาวน้อย กล่าวว่า ยาสูบที่ขายในไทย เป็นซองอ่อนแต่ส่งออกจะเป็นซองแข็ง ยืนยันว่าตรงนี้ไม่ใช่การปรับขึ้นภาษี หรือการปรับขึ้นราคายาสูบในไทย

นางสาวดาวน้อย กล่าวว่า กรณีที่ออนไลน์ มติชน นำราคายาสูบที่ประกาศในราชกิจจาไปเปรียบเทียบเว็บไซต์โรงงานยาสูบและระบุว่าราคาปรับขึ้นนั้น ตรงนี้นำไปเปรียบเทียบไม่ได้ เพราะเป็นยาสูบที่ต่างประเภทกัน ที่ประกาศราชกิจจาฯ เป็นซองแข็ง แต่ที่ประกาศในเว็บโซต์ของโรงงานยาสูบเป็นชองอ่อน

ทีที่มา : มติชนออนไลน์