สิงห์อมควัน กระอัก ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศสรรพสามิต ปรับราคาบุหรี่ไทย สูงสุดซองละ 35 บาท

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่ทำในราชอาณาจักร(ฉบับที่ 6)พ.ศ.2560 ที่ลงนามโดยนายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้มีการกำหนดราคาบุหรี่ซิกาแรตมวนยาวที่ผลิตในประเทศหลายยี่ห้อ อาทิ กรองทิพย์ 90 ซองละ 93บาท สายฝน 90 ราคา 92.10 บาท WONDER รสอเมริกัน 84.84 บาท WONDER รสเมนทอล 87.12 บาท SMS ซองสีแดง 86.13 บาท SMS ซองสีเขียว 88.77 บาท กรุงทอง 90 ราคา92.09 บาท สามิต 90 ราคา 93.63 บาท เป็นต้น โดยให้มีผลในวันถัดไปจากวันที่ออกประกาศ 20 เมษายน อ่านฉบับเต็มคลิกที่นี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับราคาบุหรี่ในปัจจุบัน ณ เดือนมีนาคม ที่ประกาศทางเว็บไซต์โรงงานยาสูบ กรองทิพย์ 90 ราคา 86 บาท สายฝน 90 ราคา 86 WONDER รสอเมริกัน ราคา 63 บาท WONDER รสเมนทอล ราคา 63 บาท SMS ซองสีแดงราคา 51 บาท SMS ซองสีเขียว ราคา 51 บาท กรุงทอง 90 ราคา 86 บาท สามิต 90 ราคา 86 บาท