โรงรับจำนำพิษณุโลก เตรียมงบ 220 ล้านบาทรับเปิดเทอม จัดโปรโมชั่น 2 เดือน ดอกเบี้ย 25-75 สตางค์

โรงรับจำนำเทศบาลนครพิษณุโลก เตรียมเงินทุน 220 ล้านบาท รับเปิดเทอมปีนี้ พร้อมคิดอัตราดอกเบี้ย 25 สตางค์ วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม นี้ พบว่าช่วงนี้มีผู้ปกครอง นำอุปกรณ์ช่างเครื่องมือต่างๆ และทองรูปพรรณ มาจำนำมากขึ้น เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายช่วงเปิดเทอม

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงใกล้เปิดเทอมปีนี้ ทางสถานธนานุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง 2 แห่ง เตรียมเงินงบประมาณ 220 ล้านบาท เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่จะนำทรัพย์สินมาจำนำได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะช่วงเปิดภาคเรียน โดยปัจจุบันกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนา และผู้ประกอบการค้าที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นทองรูปพรรณ และเครื่องมือช่างต่างๆ มาจำนำเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอม เนื่องจากต้องใช้เงินค่อนข้างมาก โดยทางสถานธนานุบาล ทั้ง 2 แห่ง ได้คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ นับตั้งแต่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2560 นี้เท่านั้น สามารถช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี

นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก กล่าวว่า ในปี 2560 นี้ ทางเทศบาลนครพิษณุโลกได้เตรียมพร้อมเกี่ยวกับงบประมาณให้กับสถานธนานุบาลทั้ง 2 แห่งไว้อย่างเพียงพอ โดยสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 จำนวน 120 ล้านบาท สถานธนานุบาล แห่งที่ 2 จำนวน 100 ล้านบาท รวมเตรียมงบประมาณไว้ 220 ล้านบาท และสำรองยาวไปจนถึงช่วงเปิดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน และคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เงินในช่วงนี้ นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนต้องการใช้เงิน วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ยถูกเป็นพิเศษเพียง 25 สตางค์เท่านั้น และวงเงินเกิน 5,000 บาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย 75 สตางค์ สำหรับโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยต่ำจะมีไปจนถึง 31 พฤษภาคมนี้เท่านั้น

สำหรับสิ่งของที่นำมาจำนำส่วนใหญ่ยังเป็นทองรูปพรรณ เครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็น ชาวไร่ ชาวนา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการค้าที่ขาดสภาพคล่อง โดยส่วนใหญ่นำทองรูปพรรณมาจำนำเนื่องจากได้ราคาดีและอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าท้องตลาดมาก