“ดิสนีย์แลนด์” หารือกระทรวงท่องเที่ยวฯ สร้างสวนสนุกในประเทศไทย

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เตรียมหารือกับปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการโครงสร้างพ้นฐานและโลจิสติกส์ ที่ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เป็นรองประธาน เพื่อพิจารณาเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางถนน ทางน้ำและทางอากาศ เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้น ร่วมวางแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเปลี่ยนแปลง หลังจาก เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรั่ม (ดับเบิลยูอีเอฟ) ถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมาไทยในระยะ 10 ปีข้างหน้า ไม่ต่ำกว่า 60 ล้านคน หรือโต 1 เท่าตัวจากปัจจุบัน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาความต้องการของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ในสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และการพัฒนาของกระทรวงคมนาคม ยังไม่สอดคล้องกัน เพราะกระทรวงคมนาคมต้องการพัฒาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้พัฒนา หรือยังสามารถพัฒนาได้ตามแผนการพัฒนาของกระทรวงคมนาคม อาทิ คมนาคมต้องการพัฒนาท่าเรือสำราญ หรือท่าเรือน้ำลึกที่กระบี่ แต่ความต้องการของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ยังต้องการให้มีท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวที่ จ.ภูเก็ต

“โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวขณะนี้ยังไม่เพียงพอรองรับการท่องเที่ยวที่จะขยายตัว ดังนั้นรัฐบาลไทยต้องเร่งส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งการระดมเงินทุนโดยรัฐบาลกู้เงิน ในช่วงนี้ถือว่ามีต้นทุนทางการเงินต่ำ ดอกเบี้ยประมาณ 2% หรือไม่รัฐบาลควรเร่งหาแนวทางและผ่อนเกณฑ์การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (พีพีพี) เพื่อให้โครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน 3-5 ปีข้างหน้าให้เกิดเร็วขึ้น รองรับนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาปริมาณนักท่องเที่ยวมากเกินสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไทยมี”

นายพงษ์ภาณุ กล่าวว่า สำหรับสิ่งที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยต้องการ คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว การพัฒนาด้าน การกีฬา เรือสำราญ สนามแข่งรถ ศูนย์กลางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และสิ่งที่ต้องการให้มีในเมืองไทยจากนี้ต่อไป คือแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้น (แมนเมด) ที่จะรวมความบันเทิงสวนสนุก ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ รองรับการประชุมของต่างประเทศ และแหล่งบันเทิงครบวงจร ที่หลายๆ ประเทศคู่แข่งไทยส่วนใหญ่ก็มีกันหมดแล้ว

“ที่ผ่านมา ดิสนีย์ซี เข้ามาหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เพื่อขอคำแนะนำในการสร้างสวนสนุกขนาดใหญ่ หรือ แหล่งท่องเที่ยวแบบแมนเมด ที่คาดว่าหากสามารถสร้างได้จะดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อย การสร้างสวนสนุกหรือแหล่งท่องเที่ยวแบบแมนเมด ขณะนี้มีเอกชนเข้ามาหารือกับกระทรวง หลายราย แต่จะสรุปเลือกที่จะสร้างสวนสนุกในแหล่งท่องเที่ยวใดนั้น เอกชนคงต้องมองให้รอบด้าน และคิดให้รอบคอบ เพราะการลงทุนแบบแมนเมด เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง จำเป็นต้องมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากพอในแหล่งที่ตัดสินใจก่อสร้าง”
สำหรับ ดิสนีย์ซี (Disney Sea) เป็นสวนสนุกของดิสนีย์ ที่มีธีมหลักของพื้นที่เกี่ยวกับน้ำ ปัจจุบันมีแห่งเดียวคือโตเกียวดิสนีย์ซี เป็นโครงการที่เกิดขึ้นครั้งแรกในส่วนต่อขยายของโตเกียวดิสนีย์แลนด์รีสอร์ต ตั้งอยู่ในเขตชิบะ ประเทศญี่ปุ่น