21รายชิงประมูลข้าวเสื่อมกว่าล้านตัน “ทีพีเคเอทานอล”เหมาทุกคลัง

ที่กระทรวงพาณิชย์ นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวถึงผลการยื่นประมูลซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 1.037 ล้านตัน จากที่มีเอกชนผ่านคุณสมบัติทั้ง 21 ราย ได้ยื่นซองเสนอราคาในทุกคลัง157 คลัง จาก 34 จังหวัด และมีราคาเฉลี่ย 2-3 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งเอกชนผลิตเอทานอล เชื้อเพลิงชีวภาพ และผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวล โดยบริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด เป็นเดียวที่เสนอซื้อครบทุกคลัง

จากนี้จะนำเข้าคณะทำงานพิจารณาระบายข้าว ที่มีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธาน ในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้ ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ที่มีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ และขอความเห็นชอบคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)ต่อไป หากคณะกรรมการอนุมัติ ในราคาที่มีการเสนอซื้อเฉลี่ย 2-3 บาทต่อกิโลกรัม จะได้เงิน 3 พันล้านบาท

ทั้งนี้ ยังมีสต็อกข้าวประมาณ 4 ล้านตัน เพื่อเปิดระบายต่อไป แยกเป็นข้าวเพื่อการประมูลทั่วไป(เพื่อการบริโภค)ประมาณ 1.72 ล้านตัน ข้าวเพื่อการประมูลเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารคน(เข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์) อีกประมาณ 2.15 ล้านตัน โดยตั้งเป้าระบายให้หมดภายในปีนี้

ส่วนการส่งออกข้าวไทยวันที่ 1 มกราคม – 26 เมษายน 2560 ขายได้ 3.87 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.13% และมีมูลค่า 5.6 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.76% โดยมีแผนจะเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) ต่อเนื่อง อาทิ จีน กำลังเจรจาขายเพิ่มอีก 1 ล้านตัน รอบ 2 รวมถึงศรีลังกา โมซัมบิก อิรัก อิหร่าน ฟิลิปปินส์ ต่างก็สนใจซื้อข้าวจากไทย