คลังเผย 1 ต.ค. 60 แจกบัตรผู้มีรายได้น้อย ชี้ใช้สวัสดิการง่าย ได้ส่วนลดเพียบ

รมว.คลังเผย 1 ต.ค.60 เริ่มแจกบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ฟีเจอร์หลักเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้คนรับ-จ่ายเงินได้ แถมมีส่วนลดทั้งการเดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า แง้มอยู่ระหว่างศึกษาสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและปัจจัย 4 เช่น อาหาร เครื่องนุ่มห่ม

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ทางรัฐบาลจะมีการออกบัตรสวัสดิการให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2561 หรือวันที่ 1 ต.ค.60 ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณปีละ 3 หมื่นล้านบาท เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนไว้ โดยมีการประสานงานกับธนาคารกรุงไทย จัดทำบัตรสวัสดิการแจกให้แก่ประชาชนก่อนวันที่ 1 ต.ค.60

ทั้งนี้ บัตรสวัสดิการมีคุณสมบัติเป็นทั้งกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนสามารถรับ-จ่ายเงินได้ และยังได้รับสวัสดิการที่ภาครัฐช่วยเหลือ ได้แก่ หมวดการเดินทาง ได้รับส่วนลด หรือใช้บริการรถโดยสารสาธารณะฟรี อาทิ รถประจำทาง รถไฟ หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้รับส่วนลด เช่นค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาและพิจารณา หมวดปัจจัย 4 เช่น การซื้อสินค้าในร้านธงฟ้า ประชารัฐ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ โดยอาจได้รับส่วนลด หรือ การเติมวงเงินในบัตรให้ซื้อสินค้า

“สวัสดิการผู้มีรายได้น้อย จะพยายามให้เริ่มใช้ได้ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ หรือช่วงต้นเดือน ต.ค. ถ้าสวัสดิการหมวดไหนไม่ทัน ก็ไปเพิ่มเติมให้ในภายหลัง ซึ่งสวัสดิการแต่ละหมวดอาจมีวงเงินลดลง แต่มีประเภทสวัสดิการมากขึ้น เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับประโยชน์จากมาตรการมากที่สุด” นายอภิศักดิ์กล่าว

อย่างไรก็ตาม คาดว่ารอบการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยครั้งนี้จะมีมากกว่า 10 ล้านคน ซึ่งในปีต่อๆ ไปก็คาดว่า คนกลุ่มนี้จะได้รับความช่วยเหลือให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และส่งผลให้จำนวนผู้มีรายได้น้อยในไทยลดลง

นอกจากนี้บัตรผู้มีรายได้น้อยที่ออกโดยธนาคารกรุงไทย จะเป็นบัตรที่มีรูปถ่าย และหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้บัตร ในอนาคตภาครัฐจะมีการโอนเงินสวัสดิการตรงเข้าไปที่บัตรนี้ได้ จะเป็นการลดการรั่วไหล และการทุจริต รวมถึงช่วยเหลือได้ตรงคน

ที่มา : ประชาชาติออนไลน์