อาชีวะปลื้ม!! น.ศ.ช่างทองหลวงจิตอาสาถวายงานสลักดุนเฟื่องระย้าประดับงานพระเมรุมาศ ร.9

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ได้ประกาศรับสมัครอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงานจัดสร้างพระโกศจันทน์และงานศิลปกรรมเครื่องประกอบพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีนักศึกษากาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ระดับปวช.และปวส. สาขาวิชาช่างทองหลวง ได้สมัครเป็นจิตอาสาและได้รับการคัดเลือกจากกรมศิลปากร จำนวน 30 คนให้ปฏิบัติงานในส่วนของการสร้างฉัตรโลหะประกอบพระเมรุมาศ (งานโลหะและงานบุดุน) รับหน้าที่ในการสลักดุนเฟื่องระย้าเงินประดับพระที่นั่งราเชนทรยาน พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย และราชรถน้อย จำนวน 3 องค์ องค์ละ 12 ชุด รวม 36 ชุด ซึ่งทำจากโลหะเงินนำมาบุดุน เป็นลายใบเทศ จากนั้นนำไปฉลุลาย ประดับกระจก แล้วจึงนำไปประดับตกแต่งในส่วนบุษบก โดยเริ่มปฏิบัติงานมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ทั้งนี้ นักศึกษากาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวมีทักษะฝีมือและมีความชำนาญการในด้านโลหะและงานบุดุนตามหลักสูตรที่วิทยาลัยจัดการเรียนการสอน

เลขาธิการกอศ. กล่าวด้วยว่า ได้มอบให้กาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ช่วยดูแลนักเรียนนักศึกษาที่เป็นจิตอาสาทุกคนอย่างดีจนกว่างานจะแล้วเสร็จและยังได้ให้นักเรียนนักศึกษาฝึกงานที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแต่มีฝีมือด้านงานศิลปกรรมเข้ามาช่วยงานครั้งนี้ด้วย

น.ส.นภัสชนา รัตนศรีชัยวรา นักศึกษาระดับชั้นปวส. 2 สาขาช่างทองหลวง กล่าวว่า ได้เข้ามาทำงานเป็นจิตอาสา เพราะทางสำนักช่างสิบหมู่ได้ประกาศรับสมัครจิตอาสาทำเครื่องประกอบพระเมรุมาศ อาจารย์จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ ตนรู้สึกว่าเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้ทำถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะสร้างความภาคภูมิใจ ไม่ใช่แค่ตัวเราแต่พ่อแม่ก็จะปลื้มปิติไปด้วยที่เราได้มีโอกาสมาทำงานถวายเพราะเป็นการทำงานที่สำคัญและยิ่งใหญ่ ไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้แต่เราโชคดีที่เรียนสาขางานช่างทองหลวงถึงได้รับการคัดเลือกเข้ามา เพราะไม่ต้องมาหัดทำหรือฝึกใหม่ เป็นงานที่เรียนอยู่แล้ว จึงคิดว่าเป็นความโชคดีและเป็นบุญของเราจริง ๆ ที่ได้ถวายงานในหลวงรัชกาลที่ 9

นายณรงค์ฤทธิ์ จิระไวทยะ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาช่างทองหลวง กล่าวว่า ตั้งแต่ทราบข่าวในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต รู้สึกเสียใจมาก จึงอยากจะตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่าน พอได้ทราบข่าวจากวิทยาลัยว่าสำนักช่างสิบหมู่ ประกาศรับสมัครจิตอาสาที่มีความสามารถในด้านงานโลหะ (งานบุดุนโลหะ) จึงได้ตัดสินใจสมัครทันทีเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสร้างพระโกศจันทน์และงานศิลปกรรมเครื่องประกอบพระเมรุมาศ ซึ่งตนได้รับหน้าที่สลักดุนเฟื่องระย้า เพื่อนำไปประดับในส่วนของพระที่นั่งราเชนทรยาน พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย และราชรถน้อย รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้ และยังได้ใช้ทักษะและความสามารถที่ได้เรียนมาเฉพาะทางในงานครั้งนี้ด้วย นับเป็นเกียรติแก่ทั้งตัวเองและวงศ์ตระกูลอย่างยิ่ง

ที่มา : มติชนออนไลน์