นครชัยแอร์เปิดขายตั๋วผ่านเซเว่น 24 ชั่วโมง ซื้อล่วงหน้าได้นาน 1 ปี หรือช้าสุดก่อนรถออก 45 นาที

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า นครชัยแอร์ได้ร่วมมือกับเคาน์เตอร์เซอร์วิส เปิดช่องทางด่วน ซื้อตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายในการซื้อตั๋วได้ 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้บริการสามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้นานถึง 365 วัน หรือซื้อตั๋วเที่ยวเวลาที่เร็วสุดก่อนรถออกเพียง 45 นาที (กรณีอยู่ใกล้สถานีเดินรถนครชัยแอร์) ทั้งแบบเที่ยวเดียว และไปกลับ เพียงแจ้งพนักงาน ซื้อตั๋วนครชัยแอร์ โดยระบุข้อมูลการเดินทาง อาทิเช่น ชื่อ – นามสกุลผู้โดยสาร, จำนวนผู้โดยสารที่เดินทาง, เลือกรับอาหาร ปกติ หรือ อาหารเจ / อิสลาม / อาหารเด็ก กรณีเป็นสมาชิก Go Card เพียงแจ้งเลขสมาชิกจะได้รับส่วนลดอีก 5% โดยมีค่าธรรมเนียมต่อรายการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 20 บาท และเขตต่างจังหวัด 25 บาท พร้อมบริการเติมที่นั่ง และต่ออายุสมาชิก Go Card ผู้ใช้บริการสามารถซื้อตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศได้แล้วตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า กว่า 80% ของผู้ใช้บริการนิยมซื้อตั๋วผ่านหน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของบริษัทฯ จากช่องทางบริการทั้งหมด บริษัทฯ จึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายตั๋วผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น โดยตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2560 นี้ มีผู้ใช้บริการซื้อตั๋วผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ถึง 30% ของช่องทางทั้งหมด และเพิ่มขึ้นเป็น 50% ในปี 2561 เนื่องจากร้าน 7-11 มีสาขากระจายอยู่ทุกพื้นที่ ในทุกจังหวัด รวมถึงสามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง บริการนี้ต้องตอบโจทย์เรื่องความสะดวกของลูกค้าอย่างแน่นอน สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการที่ต้องการความเรียบง่าย ความสะดวกรวดเร็ว รวมถึงความมั่นใจในการสำรองที่นั่ง ทั้งนี้ บริการซื้อตั๋วผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นอีกหนึ่งทางเลือก นอกเหนือจากการซื้อตั๋วโดยสารผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นๆของนครชัยแอร์ อย่างไรก็ตาม นครชัยแอร์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยี หรือช่องทางการซื้อตั๋วช่องทางใหม่ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงการให้บริการได้ง่าย สะดวก เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ หรือไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการให้บริการรถโดยสารนครชัยแอร์