ชาวอุทัยขาดน้ำกินใช้จากพิษแล้ง ต้องต่อคิวตักจากบ่อใส่ภาชนะกลับบ้าน

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีขณะนี้ เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อภาคการเกษตรไม่สามารถทำนาปรังกันได้แล้วนั้น ยังส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภคต่อชาวบ้านที่เริ่มขาดน้ำกินน้ำใช้แล้วหลายพื้นที่ โดยเฉพาะหมู่บ้านที่ขาดแหล่งน้ำไปผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง เช่นพื้นที่ ต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ที่ขณะนี้หลายหมู่บ้านในตำบลเริ่มไม่มีน้ำดิบใช้ทำการผลิตประปาหมู่บ้าน หรือบางหมู่บ้านที่ยังพอมีน้ำดิบอยู่บ้างแต่เป็นน้ำก้นสระ จึงทำให้น้ำที่ได้นั้นไม่มีคุณภาพ ซึ่งเมื่อผลิตแจกจ่ายออกไปแล้วนั้นน้ำก็ขุ่นไม่สามารถนำน้ำไปใช้ได้ จึงทำให้น้ำฝนที่สำรองไว้ดื่มกินภายในแต่ละบ้านนั้นถูกนำมาใช้จนหมดก่อนที่จะสิ้นฤดูแล้ง

ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องพากันนำภาชะใส่น้ำขึ้นรถเข็น รถสามล้อแดง และรถการเกษตร ( รถอีแต๊ก ) ไปตักน้ำที่บ่อน้ำตื้นที่มีเพียงไม่กี่แห่ง โดยเฉพาะบ่อน้ำตื้นข้างทางระหว่างหมู่บ้าน ที่บ้านหนองโมก หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง ที่จะมีชาวบ้านไปเข้าคิวรอเพื่อทำการตักน้ำจากบ่อน้ำไปใช้อุปโภค บริโภค ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่า หากบางวันถ้ามีคิวรอกันเป็นจำนวนมาก ก็จะสามารถตักน้ำได้เพียงเที่ยวเดียว ซึ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้น ก็ได้ให้บริการแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอยู่ตลอดด้วยเช่นกัน แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน เพราะในพื้นที่ต่างก็เดือดร้อนกันแทบทุกบ้าน จึงต้องทำการช่วยเหลือตัวเองเพื่อบรรเทาให้ อบต.ได้ไปช่วยบ้านเรือนที่ห่างไกลน้ำให้ได้มีน้ำใช้กันก่อน ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอในการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพให้ได้ตลอดทั้งปี เพื่อบรรเทาความเดือดอย่างยั่งยืน