พาณิชย์แนะโอกาสส่งออก 4 เมืองทำเงินในอินโดนีเซีย

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่มีศักยภาพสูงทางการค้าการลงทุนถึงเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ และในประเทศอินโดนีเซียที่ไม่อยากให้นักธุรกิจมองข้าม 4 เมือง คือ กรุงจาการ์ตา ที่มีประชากรกว่า 10 ล้านคน เป็นที่ตั้งของสำนักงาน มีผู้กำลังซื้อและชนชั้นกลางอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นจุดกระจายสินค้าไปยังเกาะต่างๆ ของประเทศ มีท่าเรือใหญ่ที่สุด คือ Tanjung Priok

เมืองสุราบายา เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 มีประชากร 2.5 ล้านคน มีชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นจุดกระจายสินค้าจากเกาะชวาไปยังเกาะทางตอนเหนือและทางตะวันออกอื่นๆ เช่น เกาะกาลิมันตัน เกาะสุลาเวสี เกาะโมลุกกะ เกาะบาหลี เป็นต้น มีทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ คือ หินชอล์ก หินอ่อนน้ำมันและเกลือ ท่าเรือสำคัญ คือ Tanjung Perak

เมืองเมดาน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะสุมาตราและใหญ่ที่สุดในทางเศรษฐกิจ เป็นอันดับ 3 ของประเทศ อยู่ใกล้กับประเทศมาเลเซีย บริเวณช่องแคบมาลายู เป็นช่องทางการค้าสำคัญและใกล้กับสิงคโปร์ รวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันของไทยบริเวณจังหวัดสตูล ท่าเรือสำคัญ คือ Belawan

และเมืองมากัสซาร์ เมืองหลวงของเกาะสุลาเวสี เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะสุลาเวสี มีประชากร 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางค้าขายของเขตอินโดนีเซียตะวันออกและเป็นศูนย์กลางด้านการประมงและการค้าปลิงทะเล ท่าเรือสำคัญ คือ Port of Makassar

ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดโครงการศูนย์ AEC Business Support Center หรือศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน ในอินโดนีเซีย ที่ตั้งสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อยู่ที่กรุงจาการ์ตา จะเป็นหน่วยสนับสนุนข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลการค้า การจัดตั้งธุรกิจ รายงานตลาดเชิงลึก และข้อมูลด้านการจัดหาแหล่งวัตถุดิบในอินโดนีเซีย
โดยกระทรวงมีแนวทางจะเชื่อมโยงศูนย์แบบนี้หลายประเทศ เข้ากับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการไทย หรือ New Economy Academy ในไทย

ปี 2559 ไทยมีมูลค่าการค้ากับอินโดนีเซีย 14,452 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออก 8,078 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้า 6,374 ล้านเหรียญสหรัฐ และ2 เดือนแรกปี 2560 มีมูลค่าการค้า 2,288.06 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นไทยส่งออก 1,276 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้า 1,012 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งประชากร 250 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรอาเซียน ประชากรมีฐานะดี แม้ไม่ถึง 10% หรือประมาณ 20-30 ล้านคน แต่กำลังซื้อสูงมาก อีกทั้งรัฐบาลกำลังพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาทิ โครงการรถไฟฟ้า

 

ที่มา มติชนออนไลน์