ไม่เคยเห็นหน้าแม่ ด.ญ.13 ปี สู้ชีวิตทำงานไร่เลี้ยงปู่ย่า รักดีจนได้เป็นประธานนักเรียน

แพนด้า หรือ ด.ญ.ศิริรัตน์ คำช่าง นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนบ้านพร้าว จ.น่าน ต้องเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว ออกรับจ้างกลางไร่กับคุณปู่และคุณย่าวัยชรากว่า 70 ปี แม้ลำบากกาย.. แต่หัวใจสู้ของแพนด้าไม่อาจท้อถอย เธอมีปู่กับย่าเป็นแรงผลักดันให้อยากเรียนหมอ สู้จนเรียนเก่งเทียบเท่าเพื่อนๆในโรงเรียน และได้รับการยอมรับจากชุมชน ให้เป็นเด็กยอดกตัญญูของหมู่บ้าน ได้รับการยกย่องจากเพื่อนๆ ให้เป็น ประธานนักเรียน ไปแข่งวิชาการวิทยาศาสตร์ได้รางวัลเหรียญทอง


แพนด้าไม่เพียงเป็นเยาวชนที่กตัญญู มุมานะเพื่อตนเอง เพื่อครอบครัว แต่เธอยังเสียสละเพื่อส่วนรวม วันว่างจากการเรียน แพนด้ายังไปช่วยงานต่างๆของวัดใกล้บ้าน ไม่เคยคิดถึงเงินทอง หรือผลตอบแทน สิ่งที่เธอทำคือการตอบแทนชุมชนที่เธออาศัยอยู่ และคอยโอบอุ้มเธอทุกครั้ง เมื่อเธอต้องไปแข่งขันร้องเพลง แข่งกีฬา หรือแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียน นี่คือพลังชุมชน พลังผู้ใหญ่ ที่เสริมพลังของเด็กหญิงอย่างแพนด้า เด็กหญิงจากหมู่บ้านพร้าว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ร่วมสานต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กหญิงแพนด้าชื่อบัญชี – ด.ญ. ศิริรัตน์ คำช่าง ธนาคารทหารไทย สาขา ท่าวังผา (ออมทรัพย์) เลขที่ 608-2-18564-3

ที่มา Payai TV