สสว.ขนเอสเอ็มอีลุยตะวันออกกลาง

นางชไมพร เจือเจริญ ที่ปรึกษา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ด้านการประสานงานการตลาดต่างประเทศ  กล่าวว่า สสว.ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดเสวนาเรื่อง“เปิดโลกตะวันออกกลาง…ขุมทรัพย์เอสเอ็มอีไทย ”และจัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการมีโอกาสนำสินค้าและบริการไปเปิดตลาดในประเทศตะวันออกกลางในงาน Thai Trade Exhibition Oman 2017ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคมนี้ ณ โอมาน คอนเวนชั่น แอนด์  เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ มัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน

“ปีที่ผ่านมา สสว.ได้นำผู้ประกอบการไปเปิดตลาดในงานดังกล่าว 32 ราย สินค้าไทยที่ได้รับความสนใจ คือ ผลไม้แปรรูป โดยเฉพาะมะพร้าวอบแห้ง ผลไม้แปรรูป เครื่องสำอาง สปา  อาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้า สิ่งทอ เครื่องหนังและเครื่องประดับ มั่นใจว่าหากสินค้าได้รับความนิยมจะช่วยให้ผู้ประกอบการขยายธุรกิจให้มียอดขายเติบโต 3 เท่าในปี  2563 และสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้”นางชไมพรกล่าว

 

ที่มา มติชนออนไลน์