การเคหะเปิดจองบ้านประชารัฐสมุทรปราการ ทำเลดีในราคาที่เอื้อมถึง พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติเตรียมเปิดจองโครงการ “บ้านเคหะประชารัฐ” จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเยส บางพลี พลาซ่า โดยได้คัดสรรโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการไว้ให้ชาวสมุทรปราการได้จับจอง จำนวน 24 โครงการ รวมทั้งสิ้น 1,125 หน่วย

รูปแบบโครงการจัดสร้างเป็นอาคารชุด 4-5 ชั้น ขนาดห้อง 24-33 ตารางเมตร ประกอบด้วย โครงการบ้านพร้อมอยู่ จำนวน 18 โครงการ 802 หน่วย ราคาขายอยู่ระหว่าง 411,000-594,000 บาท โครงการที่น่าสนใจ เช่น โครงการสมุทรปราการ 1 โครงการบางนา กม.16 โครงการสุขสวัสดิ์ (หมอบาง) และโครงการเมืองใหม่บางพลี เป็นต้น และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ 323 หน่วย ราคาขาย อยู่ระหว่าง 480,000-2,500,000 บาท เช่น โครงการเทพรักษ์ 3 โครงการการ์เด้นท์วิลล์ บางปู โครงการบางพลีทาวน์โฮม เป็นต้น

สำหรับโปรโมชั่นพิเศษคือ วางเงินจองเพียง 1,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยโครงการบ้านประชารัฐ กรณีผู้สนใจซื้ออาคารชุดชั้นที่ 4-5 จะได้รับมุ้งลวดและเหล็กดัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติของผู้จองโครงการ ประกอบด้วยมีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะแล้ว ส่วนหลักฐานการจอง ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ตนเอง

ผู้สนใจสามารถจองโครงการในงานบ้านเคหะประชารัฐ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเยส บางพลี พลาซ่า จังหวัดสมุทรปราการ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน สมุทรปราการ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรบางนา กม.16 ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 และศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรสุขสวัสดิ์ (หมอบาง)ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1615

ที่มา : ขาวสดออนไลน์