‘คลัง’ สั่ง สรรพากร ตามให้ทันทุนรายใหญ่ เผยเก็บภาษีต่ำเป้าตลอด กระทบรายได้รัฐบาล

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีว่า สั่งการให้ทุกหน่วยงานกรมภาษีทั้งสรรพากร ศุลกากร และสรรพสามิต จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ เพราะเห็นว่าการจัดเก็บรายได้ของ 3 กรมยังต่ำกว่าเป้าหมาย แต่ในส่วนกรมสรรพากรยังต้องจับตาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ยอดจัดเก็บยังต่ำกว่าเป้าหมายต่อเนื่อง มอบหมายให้ไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุและให้ปรับปรุงการจัดเก็บ โดยให้รายงานทุกเดือน เริ่มเดือนเมษายน 2560 เป็นเดือนแรก สั่งการไปยังกรมสรรพากรให้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ โดยเน้นในกลุ่มผู้เสียภาษีรายใหญ่ ทั้งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากมีสัดส่วนรายได้ 70-80% ของการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยพบว่าช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา การจัดเก็บรายได้ในกลุ่มนี้มีอัตราต่ำกว่าเป้าหมายมาตลอด ทำให้กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ภาพรวมของรัฐบาล ทั้งนี้อาจจะมีช่องโหว่ที่ทำให้ไม่สามารถเข้าจัดเก็บภาษีได้ โดยเฉพาะการที่คู่สัญญาทำธุรกรรมระหว่างกัน (Transfer Pricing) ระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทลูกเพื่อเลี่ยงเภาษี อยากให้กรมสรรพากรระมัดระวังในเรื่องนี้เป็นพิเศษ และต้องตามให้ทัน เพราะมีช่องทางในการเลี่ยงภาษีอยู่มาก อย่างในประเทศใหญ่ๆ อย่างอเมริกา หรือยุโรป ก็ยังพบการเลี่ยงภาษีกันมาก

 

ที่มา มติชนออนไลน์