กรมการข้าวเตรียมแจก 11 พันธุ์ข้าวพระราชทาน ในพระราชพิธีพืชมงคลฯ ปี’60

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณที่สืบทอดกันมาช้านานเพื่อความเป็นสิริมงคล บำรุงขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรชาวไร่ชาวนา พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วย 2 พระราชพิธี ได้แก่ พระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์ ประกอบพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นการทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ เพื่อให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์

จากนั้นจึงเริ่มพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในวันถัดมา ซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ เริ่มต้นด้วยการไถหว่านเมล็ดข้าว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง อันเป็นการส่งสัญญาณการเข้าสู่ฤดูกาลทำนาและเพาะปลูกประจำปีแล้ว ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 11-12 พ.ค.

กรมการข้าวซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการปลูกข้าว ณ แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาในฤดูนาปี 2559 ได้ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งข้าวนาสวนและข้าวไร่ จำนวน 11 พันธุ์ รวมน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสิ้น 2,865 กิโลกรัม เพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และเตรียมเมล็ดข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 100 กิโลกรัม บรรจุในกระบุงเพื่อใช้หว่าน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ส่วนที่เหลือบรรจุใส่ซองพลาสติกแจกจ่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นมิ่งขวัญ และสิริมงคลในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามประเพณีนิยมต่อไป ประกอบด้วย ข้าวนาสวน จำนวน 8 พันธุ์ ดังนี้

1. ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 387 กิโลกรัม เป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดีพอสมควร 2. ปทุมธานี 1 จำนวน 387 กิโลกรัม เป็นข้าวเจ้าผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดคล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

3.สังข์หยดพัทลุง จำนวน 84 กิโลกรัม เป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 4. กข41 จำนวน 549 กิโลกรัม เป็นข้าวเจ้าผลผลิตสูงเฉลี่ย 722 กิโลกรัมต่อไร่ ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ สามารถสีเป็นข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ได้ 5. กข57 จำนวน 524 กิโลกรัม เป็นข้าวเจ้าที่มีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงถึง 1,169 กิโลกรัมต่อไร่

6. กข61 จำนวน 309 กิโลกรัม เป็นข้าวเจ้าที่ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาวและต้านทานโรคไหม้ 7. กข6 จำนวน 240 กิโลกรัม เป็นข้าวเหนียวที่ให้ผลผลิตสูงและทนแล้งดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตอง และ 8. ทับทิมชุมแพ เป็นพันธุ์ข้าวใหม่ล่าสุดที่ผ่านการพิจารณารับรองพันธุ์จากกรมการข้าว เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 จำนวน 155 กิโลกรัม เป็นข้าวเจ้าเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงที่มีคุณภาพการหุงต้มรับประทานดี ข้าวกล้องหุงสุกนุ่ม มีรสชาติดี

ส่วนข้าวไร่ มีจำนวน 3 พันธุ์ ได้แก่ 1. ดอกพะยอม จำนวน 57 กิโลกรัม เป็นข้าวเจ้าพันธุ์ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมปลูกเป็นพืชแซมยางได้ดี 2. ซิวแม่จัน จำนวน 107 กิโลกรัม เป็นข้าวเหนียวที่ปลูกได้ทั้งสภาพไร่และสภาพนา ลักษณะเมล็ดยาวเป็นที่นิยมของตลาด และ 3. ลืมผัว จำนวน 66 กิโลกรัม ลักษณะเด่นคือเมื่อหุงสุกจะมีกลิ่นหอม ลักษณะสัมผัสแรกเคี้ยวจะกรุบ หนึบ ภายในนุ่มเหนียว คุณค่าทางโภชนาการสูง

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์