พช. ผนึกกำลังเอกชน ชู OTOP ขึ้นเครื่องบิน สร้างชื่อเสียงเพิ่มยอดขาย

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ขึ้นเครื่องบิน” (OTOP ไทยจากท้องถิ่น บินสู่ท้องฟ้า) ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ โดยมี ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ศิลปิน OTOP และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายอภิชาติกล่าวว่า โครงการ OTOP ขึ้นเครื่องบิน เป็นแนวคิดของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้จำหน่ายบนเครื่องบินได้ โดยเร่งพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นที่ เล็ก ดี มีคุณภาพ และประสานสายการบินเพื่อนำผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นไปจำหน่าย และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการ ถือเป็นโครงการหนึ่งที่เป็นนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP สอดคล้องกับนโยบายในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน และยังเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบอีกด้วย

โดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมมือกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด แบ่ง รูปแบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็น 5 รูปแบบ คือ 1. ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารที่พร้อมเสิร์ฟบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2. ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่นำไปจำหน่ายบนเครื่องบินของการบินไทย โดย บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3.ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่นำไปจำหน่ายบนเครื่องบินของการบินไทย โดย แอร์โฮสเตส บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (เริ่มดำเนินการ ระยะที่ 3) 4. ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จำหน่ายผ่านแคตตาล็อกที่จัดวางไว้หน้าที่นั่งผู้โดยสารทุกที่นั่ง และจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ www.Thailandmall.com และ 5. ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จัดจำหน่ายผ่านผู้ประกอบการ

“โครงการ OTOP ขึ้นเครื่องบิน เราได้ดำเนินงานดำเนินงานไปแล้ว 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เริ่มมาตั้งแต่เดือนส.ค. 2559 จำนวน 128 ผลิตภัณฑ์ มีผู้ประกอบการ 21 ราย ส่วนระยะที่ 2 เริ่มเมื่อเดือนธ.ค. 2559 จำนวน 121 ราย มีผู้ประกอบการ 23 ราย และล่าสุดระยะที่ 3 เริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนเม.ย. 2560 จำนวน 126 ผลิตภัณฑ์ มีผู้ประกอบการ 26 ราย รวมถึงขณะนี้มีทั้งหมด 375 ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการทั้งหมด 70 ราย และมียอดจำหน่ายถึงเดือนมี.ค. 2560 เป็นเงินประมาณ 19.5 ล้านบาทแล้ว” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวสรุป

ทั้งนี้ “การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ขึ้นเครื่องบิน” (OTOP ไทยจากท้องถิ่น บินสู่ท้องฟ้า) ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 เม.ย. 2560 โดยมีทั้งบูธ OTOP ขึ้นเครื่องบิน บูธผลงานจากศิลปิน OTOP และบูธผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3-5 ดาว รวมแล้ว 67 บูธ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 2 แสนคน และมียอดการจำหน่ายสินค้าในงานนี้ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์