บุรีรัมย์ ยังประกาศพื้นที่ควบคุมพิษสุนัขบ้า เร่งฉีดวัคซีน ห่วงหมา แมวจรจัดเขตเมืองกว่าสองหมื่นตัว

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ที่ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในบริเวณโดม สวนรมย์บุรี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคที่สามารถระบาดสู่คนและหากติดเชื้อแล้วก็มีความสูงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนตื่นตัวในการนำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างสม่ำเสมอ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ระดมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , พร้อมทั้งบริการผ่าตัด ทำหมันสุนัขและแมวฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดปริมาณสุนัขและแมวที่มีสถิติเพิ่มขึ้นอ่างต่อเนื่อง

 

ทั้งป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงหน้าร้อนซึ่งเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ซึ่งมีประชาชนนำสุนัขและแมวมาเข้าคิวรอรับบริการฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับสุนัขและแมวอย่างคึกคัก ขณะที่ทางจังหวัดยังคงประกาศเป็นเขตควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ยกเลิกประกาศ เนื่องจากยังพบตัวอย่างเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวตั้งแต่ปี 2558 จนถึงขณะนี้อยู่ถึง 71 ตัวอย่าง ซึ่งปีนี้ยังพบอยู่กว่า 30 ตัวอย่าง ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าในเขตอำเภอเมือง มีสุนัขและแมวอยู่กว่า 23,000 ตัว ในจำนวนนี้เฉพาะในเขตเทศบาลมีอยู่กว่า 2,000 ตัว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ

 

ด้านนายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า การรณรงค์ฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระบาดช่วงหน้าร้อน สำหรับสุนัขและแมวจรจัดที่ไม่มีเจ้าของที่อาศัยอยู่ตามสถานที่ต่างๆ จะได้ประสานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ออกให้บริการฉีดวัคซีนและทำหมันตามจุดต่างๆ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระบาดให้ครอบคลุม ถึงแม้ในเขตเทศบาลจะยังไม่พบการระบาดก็ตาม