ดีป้าเร่งปรับให้เสร็จภายใน 23 ก.ค.นี้ ฟันเฟืองสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า หลังจากที่ตนได้รับการแต่งตั้งจากนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการดีป้า ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2560 จนถึงขณะนี้เป็นระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง ซึ่งกำลังเร่งปรับโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดพันธกิจ รวมถึงบุคลากรให้เสร็จภายในวันที่ 23 ก.ค. 2560 ตามที่กฎหมายกำหนดให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วันนับจากวันที่กฎหมายใหม่ พ.ร.บ.พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ถูกบังคับใช้เมื่อช่วงเดือนม.ค.ที่ผ่านมา โดยเปลี่ยนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ให้เป็นดีป้า กับพันธกิจที่จะเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของกระทรวงดีอี

สำหรับโครงสร้างใหม่นั้นจะมุ่งตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลตั้งแต่ระดับฐานราก แบ่งกลุ่มงานทั้งหมดเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มงานโครงการพิเศษที่เกี่ยวกับการกำหนดตามนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มงานพัฒนาเชิงสังคม กลุ่มงานพัฒนาโครงการดิจิทัลชุมชน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และกลุ่มงานขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล การผลักดันให้เกิดดิจิตอลพารค์, สมาร์ตซิตี้, และดิจิตอล พัฒนาชุมชน โดยดีป้าตั้งเป้าหมายสำคัญจะสร้างผู้ประกอบการดิจิตอล 500,000 ราย ที่มาจากประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นสตาร์ตอัพพันธุ์ใหม่ 20,000 ราย เพื่อเป็นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลให้ประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า

ส่วนเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กร และบุคลากรนั้นตามโครงสร้างงานใหม่ 5 กลุ่มงานจะมีกรอบอัตราจ้างงานจำนวน 303 คน ซึ่งขณะนี้มีพนักงานของซิป้าจะทำงานกับดีป้าจำนวน 101 คน จากเดิมซิป้ามีอยู่ 103 คน โดยจะมีการคัดเลือกและประเมินให้เสร็จก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2560 ว่าสามารถทำงานตามโครงสร้างใหม่ พันธกิจใหม่ได้หรือไม่ ในขณะที่ตำแหน่งผู้อำนวยการดีป้าหลังจากนี้จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากรมว.ดีอี

“ปัจจุบันในระหว่างการวางโครงสร้างใหม่ ทางดีป้าได้ตั้งคณะทำงานนำร่อง 6 คณะเพื่อขับเคลื่อนงานก่อน โดยคนในซิป้า และมีคนภายยนอกมาเป็นที่ปรึกษา เพื่อจะให้ดีป้า คือ การเดินหน้าองค์กรใหม่ ไม่ใช่ซิป้าเดิม ดังนั้นพันธกิจการทำงานจะแตกต่างไปจากเดิม และจะไม่นำงบประมาณเดิมของซิป้าจำนวน 300 ล้านบาทมาใช้ เตรียมของบประมาณในปี 2561 จำนวน 400 ล้านบาท มาใช้ใน 5 กลุ่มงานที่กำลังจะเกิดขึ้น”

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์