คลอดแล้ว! จัดสรรงบ 5,000 ล้านช่วยรพ.ขาดทุน กลุ่มผู้ป่วยในได้มากสุด

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติงบประมาณราว 5,000 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องของโรงพยาบาล ว่า งบประมาณที่ได้รับมานั้น จะนำมาจัดสรรและกระจายไปในโรงพยาบาลทุกระดับ ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป(รพท.) โรงพยาบาลชุมชน(รพช.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) โดยจะกระจายงบในกลุ่มผู้ป่วยในกว่า 3,000 ล้านบาท และอีก 300 ล้านบาท ใช้กับงานดูแลทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อย ส่วนอีกราว 1,000 ล้านบาท จัดสรรเป็นค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงานหรือพีฟอร์พี และอีกประมาณ 600 ล้านบาทเป็นการชำระหนี้ที่ติดค้างกับกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ จะสามารถบรรเทาปัญหาการขาดสภาพคล่องของโรงพยาบาลได้ระยะหนึ่ง แต่ในอนาคตต้องมีปรับแก้ไขระบบทำให้โรงพยาบาลสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง

“ขณะนี้เตรียมปรับให้โรงพยาบาลที่มีความหนาแน่น แต่มีศักยภาพในการปรับตัว สามารถให้บริการแบบนอกเวลา เพื่อใช้ประโยชน์จากสถานที่ราชการ ทั้งห้องผ่าตัด ห้องตรวจรักษา เพื่อเพิ่มรายได้ ให้รพ. ช่วยลดความแออัดในเวลาราชการ สำหรับประชาชน ที่มารับบริการและมีศักยภาพในการจ่าย และต่อไปทางรพ.แต่ละแห่งต้องปรับตัวทำงานเชิงรุกกันมากขึ้น ซึ่งหากสามารถทำได้ สถานะทางการเงินของรพ.ก็จะเกิดความสมดุลในการบริหารงบประมาณ และสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่ต่อไปในอนาคตต่อไป คือการแก้ไข พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ที่ใช้กันมากกว่า 15 ปีแล้ว” นพ.ปิยะสกล กล่าว

ที่มา มติชนออนไลน์