กรีนพีซเผย 10 เมืองในไทยพบค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน

วันที่ 7 ก.ย. น.ส.จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่าการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)ในประเทศไทย  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ “ขออากาศดีคืนมา #RightToCleanAir” เพื่อปกป้องสุขภาพคนไทยจากมลพิษทางอากาศ  จากข้อมูลของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ 12 สถานี 10 จังหวัดทั่วประเทศ

น.ส.จริยากล่าวว่าเดือน ม.ค.-ก.ค.59 เมืองที่มีค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5 ไมครอน(PM2.5) สูงสุด 5 อันดับ จ. เชียงใหม่ ลําปาง ขอนแก่น กรุงเทพฯ และ จ.ราชบุรี และยังพบว่าปี 57-59 มีค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน 11 พื้นที่ใน 10 จังหวัด สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำไว้ที่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

“มาจากภาคการขนส่ง การผลิตไฟฟ้า  อุตสาหกรรมการผลิต ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้า และการเผาในที่โล่ง  แบ่งได้เป็นฝุ่นที่เกิดจากแหล่งกำเนิดโดยตรงและฝุ่นที่เกิดจากการรวมตัวของก๊าซและมลพิษในบรรยากาศ  โดยเฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจน ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน” น.ส.จริยากล่าว

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา กล่าวว่าฝุ่นที่เราคิดว่าไม่มีอันตรายอะไร  แต่แท้จริงฝุ่นขนาดเล็กมากอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งบางชนิดได้ ฝุ่นพิษขนาด 2.5 ไมครอน นั้นเล็กมากจนสามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้  จึงเป็นตัวนำสารพิษสู่ร่างกายโดยเข้าไปอุดตันในเส้นเลือด  นอกจากเป็นปัจจัยการเกิดโรคมะเร็งแล้ว ยังทำให้เป็นโรคหัวใจ โรคเส้นเลือดสมองอุดตันได้ด้วย

“ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทยขณะนี้  คำนวณโดยเทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของสารมลพิษทางอากาศ 5 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน (O3) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน”นพ.สุภัทรกล่าว