นายก ทน.เชียงใหม่ ไม่ขัดข้อง ขอคืนเบี้ยผู้สูงอายุจาก อปท. จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการรัฐ อบต.ห่วงจ่ายเงินไม่ทั่วถึง

(เครดิตภาพจาก www.businesstimes.com.sg)

เมื่อวันที่ 17 เมษายน นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เผยกรณีกรมบัญชีกลาง ขอคืนเบี้ยผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อมาจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการของรัฐบาลว่า ส่วนตัวไม่ขัดข้องหากเป็นนโยบายรัฐบาล แต่ขอให้ประกาศอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่ออกข่าวเพื่อสร้างความสับสนแก่ประชาชน หรือผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุอาจไม่เข้าใจว่า อปท.ทอดทิ้ง ไม่ดูแลช่วยเหลือ ทั้งที่ดูแลเรื่องดังกล่าวมากว่า 10 ปีแล้ว หากกรมบัญชีกลาง หรือส่วนกลาง ต้องการเบี้ยผู้สูงอายุไปดูแลเอง ต้องไม่สร้างความเดือดร้อน หรือมีผลกระทบต่อ อปท.กว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และต้องรับผิดชอบ หากมีปัญหา อย่าทิ้งภาระให้ท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุอีก เนื่องจากมีผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการดังกล่าวนับ 10 ล้านคนทั่วประเทศ

นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ดอนแก้ว อ.แม่ริม ในฐานะนายกสมาคม อบต.จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ไม่มีปัญหา หากกรมบัญชีกลางจะจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุแทน อปท. แต่กังวลว่าจะเกิดปัญหา เบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท อาจไม่ถึงมือ หรือไม่เข้าบัญชีผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง บางพื้นที่อาจมีรายชื่อตกหล่น หากอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การเดินทางเพื่อมารับหรือเบิกเงินอาจลำบาก แต่เดิม อปท.บางพื้นที่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนเพื่อจ่ายให้ผู้สูงอายุครบทุกคน สามารถตรวจสอบได้ หากเสียชีวิตก็ตัดบัญชีรายชื่อออกทันที ไม่สามารถสวมสิทธิ หรืออ้างสิทธิแทนได้

“หากกรมบัญชีกลางขอคืนเบี้ยผู้สูงอายุ ไม่พ้น อปท.ต้องทำหน้าที่ลงทะเบียนและแจ้งรายชื่อไปให้กรมบัญชีกลางจ่ายแทน บางพื้นที่ไม่สามารถจ่ายผ่านบัญชีหรือเอทีเอ็มได้ ต้องจ่ายเงินสด เพราะความสะดวก รวดเร็ว เงินถึงมือผู้สูงอายุโดยตรง เพื่อป้องกันปัญหาลูกหลานมารับเงินแทน เพราะ อปท.ดูแลใกล้ชิดประชาชนเข้าใจ รู้ปัญหา และตอบสนองความต้องการประชาชน มากกว่ากรมบัญชีกลาง ดังนั้น อยากให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวด้วย” นายนพดลกล่าว

ที่มา : มติชนออนไลน์