ชาวสวนตะวันออกเฮโกยแสนล้าน ทุเรียนราคาดีจีนซื้อไม่อั้น-ผุดศูนย์ซื้อขายยูนนาน

ปีนี้ชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออกเฮ ขายผลไม้ได้ราคาดี โดยเฉพาะทุเรียนราคา กก.ละ 250 บาท ตั้งเป้าโกยรายได้ 5 ปี 100,000 ล้านบาท ชี้หมดยุคทุเรียนราคาถูกแล้ว ตลาดจีนยังมีความต้องการผลไม้ไทยอีกมาก ด้านพาณิชย์จังหวัดตราดพาเอกชนบุกเจรจานักธุรกิจจีน เมืองชิงหง เตรียมจดทะเบียนบริษัท เป็นศูนย์กระจายผลไม้ทั่วไทยป้อน 16 เมือง มณฑลยูนนาน

นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนา การเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ประมาณการผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออกปี 2560 ของจังหวัดจันทบุรี-ระยอง-ตราด มีพื้นที่ยืนต้นประมาณ 730,000 ไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ให้ผลประมาณ 669,000 ไร่ แบ่งเป็น ทุเรียนประมาณ 400,000 ตัน, มังคุดประมาณ 110,000 ตัน, เงาะประมาณ 200,000 ตัน และลองกองประมาณ 54,000 ตัน รวมผลไม้ทั้งหมดประมาณ 780,000 ตัน

“ทุเรียนจะออกประมาณเดือนพฤษภาคม ตลาดจะกว้างมากกว่าปีที่แล้ว ความต้องการสูง เฉพาะส่งออกจีนก็มากกว่า 60% มีทุเรียนแช่แข็งอีกประมาณ 20% เหลือบริโภคภายในประเทศไม่ถึง 20% ส่วนทุเรียนตกเกรดมีโรงงานแช่แข็ง 7 แห่งรองรับอยู่ต้องการผลผลิตเดือนละ 30,000-40,000 ตัน ส่งผลให้ราคาทุเรียนปีนี้ค่อนข้างสูง ทำให้เริ่มเห็นแนวโน้มเกษตรกรโค่นยางทิ้งเพื่อจะกลับมาปลูกทุเรียน”

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ข้อมูลผลผลิตทุเรียนในปีนี้เป็นการรวบรวมจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกร “ตัวเลขจริงอาจจะมากกว่า” ปัจจุบันทุเรียนจันทบุรีส่งไปตลาดต่างประเทศ 75% ที่เหลือบริโภคภายในประเทศ ทำให้เกิดข้อกังวลเรื่องการผูกขาดของ “ล้ง” ที่ในจันทบุรีมีถึง 200 ล้ง แต่ขณะนี้ก็ยังมองไม่เห็นสัญญาณการผูกขาดเพราะ ผลผลิตทุเรียนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ยังมีการแข่งขัน ทำให้ราคาดีขึ้นเรื่อย ๆ

ด้านนายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า “ต่อจากนี้หมดยุคทุเรียนราคาถูกแล้ว” โดยจังหวัดจันทบุรีถูกผลักดันให้เป็น “มหานครผลไม้” และเป็น “ฮับผลไม้แห่งเอเชีย” ตั้งเป้าโกยรายได้จากผลไม้ 500,000 ล้านบาท โดยเฉพาะผลผลิตทุเรียน 100,000 ล้านบาทในระยะ 5 ปี (2559-2563) ข้อมูลจากผู้ประกอบการปี 2560 คาดว่าทุเรียนปริมาณจะพุ่งถึง 400,000 ตัน ตอนนี้ราคาหน้าสวน กก.ละ 120-150 บาท แต่ถ้าซื้อแผงข้างทางจะราคาประมาณ กก.ละ 200-250 บาท หากไม่มีปัญหาวาตภัยเกิดความเสียหายกับผลผลิตทุเรียนจะสร้างรายได้ประมาณ 35,000-40,000 ล้านบาท หรือเพิ่มจากปี 2559 ที่มีรายได้ 30,000 ล้านบาท ขณะที่ตลาดจีนยังมีความต้องการทุเรียนคุณภาพสูงและยังมีกลุ่มทุเรียนพรีเมี่ยม สร้างมูลค่าเพิ่มจาก “ทุเรียนอินทรีย์” ราคากิโลกรัมละ 1,500-2,000 บาท หรือขายลูกละ 3,600 บาท

ยุคทองทุเรียน – ตัวเลขคาดการณ์ผลไม้ภาคตะวันออกปี”60 ระบุว่า ทุเรียนปีนี้ให้ผลดก และออกหลายรุ่น ผลผลิตทั้ง 3 จังหวัด รวมแล้วมีปริมาณถึง 4 แสนตัน ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่พอต่อความต้องการตลาดทั้งนอกและในประเทศ ทำให้ทุเรียนราคาพุ่งสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยทุเรียนต้นฤดูตามแผงค้าราคากระฉูดไปที่กิโลกรัมละ 200-250 บาท

นายประสิทธิ์ นาคดี พาณิชย์จังหวัดตราด กล่าวถึงแผนทำตลาดรองรับผลไม้ 4 ชนิด ประกอบไปด้วย 1) การพัฒนาตลาดและส่งเสริมเครือข่าย มีการเชื่อมการตลาดระหว่างเกษตรกรผู้ปลูก/สหกรณ์กับผู้ประกอบการค้าผลไม้และผู้ประกอบการห้องเย็นตลาดไท และ บริษัท SK Cool Storage ต้องการซื้อทุเรียนลูกและทุเรียนแช่แข็ง (แกะเนื้อ) ประมาณ 20,000 ตันลูก หรือ 300 ตู้ ตู้ละ 24 ตัน 2) การเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สู่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน โดยตั้งจุดรวบรวมผลผลิตและกระจายผลผลิตสู่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านที่สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ และพัฒนาจุดเดิม 2 จุดคือ สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง กับ สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด มีเป้าหมายระบายเงาะ ทุเรียน มังคุด 6,700 ตัน

3) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออก จังหวัดตราด ได้ประสานโรงงานแปรรูป บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) หรือ UFC-บริษัทมาลีสามพราน-บริษัททรอปิคอลฟู้ด อินดัสทรี ขอโควตาเงาะจาก 3 โรงงานเบื้องต้น 3,000 ตัน ส่วนมังคุดปริมาณ 20,000 ตันจะส่งตลาดไท ห้างโมเดิร์นเทรด และโรงงานแปรรูป 4) การเชื่อมโยงสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปและเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างสถาบันเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร กับผู้ประกอบการจากเมืองชิงหง (เชียงรุ้ง) แคว้นสิบสองปันนา และผู้ประกอบการมณฑลคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายสุมิตร เขียวขจี อดีตประธานหอการค้าจังหวัดตราดและที่ปรึกษากรรมการหอการค้าจังหวัดตราด กล่าวว่า ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา จังหวัดตราดได้จัดคณะนำโดย รองผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าพบกับนายย่าน ฮาน ประธานหอการค้าสิบสองปันนา รองประธาน บริษัทสิบสองปันนา ที.พี.เอฟ. การค้า ที่เมืองชิงหง แคว้นสิบสองปันนา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์กระจายผลไม้ไทยป้อน 16 เมืองในมณฑลยูนนาน โดยมีการเจรจาตกลงทำการค้าร่วมกัน ด้วยการส่งผลไม้ทุกชนิดทั่วประเทศไทยเพื่อทำการค้าได้ตลอดทั้งปีขณะนี้อยู่ระหว่างจดทะเบียนตั้งบริษัท

 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์