ซื้อใจผู้สูงอายุ! คลังเล็งเพิ่มเบี้ยคนจนเท่าตัว ใครสละสิทธิ์มอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้

นายสมชัย สัจจพงศ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ไปพิจารณาเรื่องสวัสดิการมอบให้กับผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ จากสวัสดิการพื้นฐานส่วนลดค่าน้ำค่าไฟ ให้บริการรถเมล์รถไฟฟรี คาดว่าจะมีความชัดเจนอีก 1 เดือนข้างหน้า

ทั้งนี้สวัสดิการมอบให้ผู้ลงทะเบียนในปีนี้ เน้นสวัสดิการที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต โดยขณะนี้สศค.กำลังศึกษาแนวทางให้สิทธิ์ประโยชน์สวัสดิการแตกต่างกันระหว่างคนเมือง และคนต่างจังหวัด ซึ่งสวัสดิการเพิ่มเติม เช่น ค่าเช่าที่อยู่อาศัย ต้องชั่งน้ำหนักว่าให้เอกชนได้ประโยชน์จากเรื่องดังกล่าวมากน้อยเพียงใด และลดภาระให้กับประชาชน เป็นหลัก โดยหลังปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้แล้ว สศค.จึงประเมินเรื่องจำนวนผู้ลงทะเบียน และการใช้เงินให้สวัสดิการ โดยให้ทำตัวเลขเสนอมาให้กระทรวงการคลังพิจารณา ก่อนเสนอเข้าครม.

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) กล่าวว่า เรื่องสวัสดิการเพิ่มเติมที่มองไว้ เรื่องหนึ่งที่ สศค.กำลังพิจารณา คือการเพิ่มเบี้ยยังชีพให้คนชรา ที่มีรายได้น้อย การรับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท ควรได้รับเป็นเดือนละ 1,200-1,500 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบแนวทางการเพิ่มเบี้ยยังชีพให้คนชรารายได้น้อย เช่น การให้คนชรารายได้ดีสละสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ กระทรวงการคลังจะเหรียญเชิดชูเกียรติ ซึ่งกำลังหารือกับกรมธนารักษ์ให้ช่วยจัดทำเหรียญแล้ว

ที่มา มติชนออนไลน์