ขาเที่ยวเฮ! ไต้หวันยืดเวลาให้ “วีซ่าฟรี” สำหรับไทยออกไปอีก 1 ปี

เว็บไซต์ไต้หวันนิวส์และโฟกัสไต้หวัน รายงานว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายน กระทรวงต่างประเทศไต้หวัน ประกาศว่า รัฐบาลไต้หวันยืดระยะเวลาปลอดวีซ่าให้กับ 3 ประเทศไปอีก 1 ปี คือประเทศไทย บรูไน และฟิลิปปินส์ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจะทำให้พลเรือนจากทั้ง 3 ประเทศ สามารถอยู่เดินทางไปไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า และสามารถอยู่ในไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน

ข่าวระบุว่า มาตรการดังกล่าวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เดินทางไปไต้หวันเพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายมุ่งไปทางใต้ใหม่ ของรัฐบาลไต้หวัน ที่ต้องการจะมีสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งด้านการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ ไต้หวันยังประกาศใช้วีซ่าประเภทเข้าอาณาจักรได้หลายครั้งในอีก 6 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า กัมพูชา และลาว

ทั้งนี้ นโยบายทดลองการปลอดวีซ่าสำหรับ 3 ประเทศ เป็นเวลา 1 ปี เริ่มมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งกระทรวงต่างประเทศไต้หวันระบุว่า มีนักท่องเที่ยวจากไทย และบรูไน ไปไต้หวัน เพิ่มขึ้น 57.6 เปอร์เซ็นต์ และ 52 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า